Prof. Dr. Haydar BAĞIŞ

TIBBİ GENETİK VE KLİNİK UYGULAMALARI KİTABIMIZ RAFLARDA

TIBBİ GENETİK VE KLİNİK UYGULAMALARI KİTABIMIZ RAFLARDA

TIBBİ GENETİK VE KLİNİK UYGULAMALARI KİTABIMIZ SATIŞTA

Türkiye’yi tıbbi genetik biliminde uluslararası alanda önemli bir noktaya taşıyan bilim insanlarının deneyimleri ve bilgi birikimleri bu kitapta hayat bulmuştur.

Bu ürünün en önemli özellikleri; Türkiye’deki üniversitelerin birçoğunun katılımının sağlanması, temel kavramları ve klinik yaklaşımları geniş kapsamda bir arada bulabileceğiniz önemli Türkçe kaynak olmasıdır.

Kitap iki cilt olmak üzere toplam 1221 sayfa ve 50 bölümden oluşmaktadır.

 

Birinci cilt ağırlıklı olarak temel genetik konularını içermektedir. İkinci cilt ise klinik genetiği oluşturan ve genetik danışmada karşılaşılacak sistem patolojilerini gözden geçirmektedir.

 

 

TIBBİ GENETİK VE KLİNİK UYGULAMALARI

 

CİLT1

BÖLÜM 1 TARİHÇE
BÖLÜM 2 HÜCRE
BÖLÜM 3 YAŞLANMA
BÖLÜM 4 NÜKLEİK ASİTLER VE PROTEİNLER
BÖLÜM 5 KROMOZOM YAPI, ORGANİZASYONU VE SİTOGENETİK ANALİZLER
BÖLÜM 6 KALITIM ŞEKİLLERİ
BÖLÜM 7 NON-MENDELİAN KALITIM
BÖLÜM 8 MİTOKONDRİ, MİTKONDRİYAL DNA VE HASTALIKLARI
BÖLÜM 9 EPİGENETİK
BÖLÜM 10 POPÜLASYON GENETİĞİ
BÖLÜM 11 MUTASYON VE POLİMORFİZM
BÖLÜM 12 KANSER GENETİĞİ
BÖLÜM 13 HEMATOLOJİK HASTALIKLAR VE GENETİK
BÖLÜM 14 FARMAKOGENETİK
BÖLÜM 15 İMMÜNOGENETİK
BÖLÜM 16 TIBBİ GENETİKTE MOLEKÜLER TANI YÖNTEMLERİ
BÖLÜM 17 MOLEKÜLER GENETİK LABORATUVARLARDA KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
BÖLÜM 18 GEN HARİTALAMA
BÖLÜM 19 BİYOİNFORMATİK
BÖLÜM 20 GEN TEDAVİSİ
BÖLÜM 21 BİYOTEKNOLOJİ ESASLARI VE TIBBİ GENETİKTE YENİ UYGULAMA ALANLARI
BÖLÜM 22 GENETİK ARAŞTIRMALARDA TRANSGENİK HAYVAN TEKNOLOJİSİ
BÖLÜM 23 PROTEOMİKS VE STRATEJİLERİ
BÖLÜM 24 KÖK HÜCRE VE UYGULAMALARI


CİLT2


BÖLÜM 25 GENETİK DANIŞMANLIK
BÖLÜM 26 GELİŞİMSEL GENETİK
BÖLÜM 27 DİSMORFİK HASTAYA YAKLAŞIM
BÖLÜM 28 KALITIMIN KROMOZOMAL TEMELİ: KLİNİK UYGULAMALAR
BÖLÜM 29 MİKRODELESYON SENDROMLARI
BÖLÜM 30 KRANİYOFASİYAL GELİŞİMİN GENETİĞİ VE İLİŞKİLİ ANOMALİLER
BÖLÜM 31 NÖROLOJİK MUAYENE
BÖLÜM 32 NÖROLOJİK HASTALIKLAR VE GENETİĞİ
BÖLÜM 33 ENTELEKTÜEL YETERSİZLİK - ANLIKSAL YETİYİTİMİ
BÖLÜM 34 NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR VE GENETİĞİ.
BÖLÜM 35 BAĞ DOKU HASTALIKLARI
BÖLÜM 36 İSKELET DİSPLAZİLERİ
BÖLÜM 37 KARDİYAVASKÜLER SİSTEM HASTALIKLARINA GENETİK YAKLAŞIM
BÖLÜM 38 METABOLİK HASTALIKLARDA DİSMORFİK BULGULAR VE VEZİKÜLER TRAFİK BOZUKLUKLARI
BÖLÜM 39 METABOLİK HASTALIKLAR VE GENETİĞİ
BÖLÜM 40 ENDOKRİN HASTALIKLAR VE GENETİK
BÖLÜM 41 İMMÜNOLOJİK HASTALIKLAR
BÖLÜM 42 TERATOLOJİ
BÖLÜM 43 İNFERTİLİTE VE GENETİK YÖNÜ
BÖLÜM 44 GEBELİK KAYIPLARINDA GENETİK YAKLAŞIM
BÖLÜM 45 PRENATAL TANI VE UYGULAMALARI
BÖLÜM 46 PREİMPLANTASYON GENETİK TANI
BÖLÜM 47 BİREYSEL TIP
BÖLÜM 48 GENETİK ETİK
BÖLÜM 49 ORAL KAVİTEYE GENETİK YAKLAŞIM
BÖLÜM 50 GENETİK HASTALIKLARDA ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER VE YORUMLANMASI

 

Sipariş için;
Ufuk Kitap Kırtasiye Yayıncılık Tic. Tur. Ltd. Şti.
Adres : Hunat Mah. Tavlusun Geçidi No:5/B Melikgazi/Kayseri
Telefon : 0553 441 74 86
WhatsUp : 0532 435 65 88
E-Posta : ufukavbaz@hotmail.com


Diğer Duyurular
Sınırlı Sorumluluk Beyanı
Web sitemizin içeriği, ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede kanun içeriğine aykırı ilan ve reklam yapma kastı bulunmamaktadır.© 2024, Tüm hakları saklıdır. Gizlilik Sözleşmesi. Bu web sitesi CEOTECH tarafından yapılmıştır. Daha detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.