Prof. Dr. Haydar BAĞIŞ

Yeni Otizm İlaçları, Klinik Öncesi Çalışmada Umut Vaad Etti

Yeni Otizm İlaçları, Klinik Öncesi Çalışmada Umut Vaad Etti

14 Kasım 2017

Otizm spektrum bozukluğu (ASD) ile ilgili araştırmalar bu gelişimsel bozukluğun altında yatan nedenleri araştırdılar. Sanford Burnham Prebys Medikal Bulma Enstitüsü'ndeki araştırmacılar tarafından yönlendirilen bir grup araştırmacı yeni bir ilacın başarılı bir şekilde test edilmesiyle ilgili bulguları yayınladı. NitroSynapsin adındaki ilaç, farelerde meydana gelen elektriksel, davranışsal ve beyin anormalliklerini büyük ölçüde düzeltti. 

Yeni çalışmadan elde edilen bulgular, Nature Communications'da " İnsan Otizminde Mouse MEF2C Haplo-Faktörsüzlük Modeli için NitroSynapsin Tedavisi " başlıklı bir makalede yayınlandı .

NitroSynapsin, neredeyse tüm ASD formlarında bulunan beyindeki elektriksel bir sinyal uyuşmazlığını geri getirmek için hazırlandı.

Scripps Araştırma Enstitüsü (TSRI) profesörü olan araştırmacı Stuart Lipton, "Bu ilaç adayı klinik araştırmalara girmeye hazır durumda ve çoklu form otizme karşı etkili olabileceğini düşünüyoruz" ,

ASD, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 68 çocuğun 1'inde etkileyen beyin gelişim bozukluğudur. ASD son yıllarda daha sık teşhis edildiğinden, şu anda otistik teşhislerle yaşayan Amerikalıların çoğu çocuktur-erkeklerin yaklaşık % 2.4'ü ve kızların% 0.5'i.

Bu yeni analizin verileri, 1993'te yapılan ve Harvard Tıp Fakültesi'ndeki Dr. Lipton'un laboratuvarında beyin gelişiminde potansiyel olarak kritik bir faktör olarak MEF2C (Myocte enhancer factor2)adlı bir gen tespit ettiği bir çalışmadan kaynaklandı. Lipton ve meslektaşları, bu atılım, FEF gelişmesinin başlarında beynin MEF2C fare versiyonunun bozulmasının farelerin şiddetli, otistik benzeri anormalliklerle doğmasına neden olduğunu keşfedilmesine yol açtı. 2008'deki farelerde yapılan bu keşfinden bu yana, diğer araştırmacılar, MEF2C'nin bir kopyasına bir mutasyona yol açan çok benzer bir bozukluğu olan birçok çocuğa rastladı. Durum şu anda MEF2C haploinsülfik sendrom (MHS) olarak adlandırılmaktadır.

Lipton, "Bu sendrom insanlarda keşfedildi, çünkü farelerde ilk keşfedildi-temel bilimin bu kadar önemli olmasının iyi bir örneğidir" dedi. "MEF2C, o kadar çok otizm bağlantılı geni sürmek için önemlidir, çünkü bu MEF2C-haploinsülfik sendrom için çalışan bir tedavinin diğer otizm biçimlerine karşı etkili olacağından umutluyuz ve aslında bunun ön kanıtı zaten var. ."

MEF2C, birçok genin ekspresyonunu açan bir anahtar gibi bir transkripsiyon faktörü olarak çalışan bir proteini kodlar. Her ne kadar MHS, otizm bozukluğu vakalarının küçük bir bölümünü oluştursa da, son yıllarda yapılan geniş ölçekli genetik çalışmalar, çeşitli otizm bozukluklarının altında yatan mutasyonların sıklıkla MEF2C tarafından etkinleştirilmiş olan genleri içerdiğini bulmuştur.

Bu çalışmada, araştırmacılar, her zamanki gibi iki kopyadan ziyade MEF2C'nin fare sürümünün sadece bir işleyen kopyası olan MHS'ye sahip insanlara benzer MHS laboratuvar modeli oluşturdu. Farelerde uzamsal bellek, anormal anksiyete ve anormal tekrarlayıcı hareketler ile insan MHS'siyle tutarlı diğer işaretlerde bozulma görüldü. Fare beyinlerinin analizleri, inhibe edici sinyalleme üzerine eksitatör sinyalin kilit beyin bölgelerindeki aşırılık da dahil olmak üzere bir dizi problem ortaya çıkardı.

Dolayısıyla, bu iki önemli beyin sinyali dengesizdi. Çoğu ASD formunda benzer bir eksitatör / inhibe edici (E / I) dengesizlik görülür ve bu bozuklukların temel özelliklerinin çoğunu, bilişsel ve davranışsal problemler ve epileptik nöbetler için artmış bir şans dahil olmak üzere açıkladığı düşünülmektedir.

Araştırmacılar MHS farelerini üç ay süreyle daha önce Dr. Lipton'un grubu tarafından geliştirilen Alzheimer'in FDA onaylı ilaç memantinine bağlı bir aminoadamantan nitrat bileşiği olan NitroSynapsin ile tedavi etti. 

NitroSynapsin'in beyindeki aşırı uyarıcı sinyallemeyi azaltmaya yardımcı olduğu biliniyor ve ekip, bileşiğin E / I dengesizliğini azalttığını ve ayrıca farelerde anormal davranışları azalttığını ve bilişsel / davranışsal testlerde performanslarını artırdığını keşfetti-bazı durumlarda esas olarak normale.performansı geri yüklüyor. 

Araştırma ekibi şu anda diğer otistik bozuklukların fare modellerinde ilacı test ediyor ve NitroSynapsin'i bir biyoteknoloji firma ortağı ile klinik denemelere taşımayı umuyorlar. Dahası, araştırmacılar şimdi kök hücre teknolojisini kullanarak sendromu olan çocukların cilt hücreleri ile MHS'nin hücre bazlı modellerini oluşturuyorlar ve NitroSynapsin de bu "insan bağlamında" çalışıyor gibi göründüğünü söyledirler.


Diğer Duyurular
Sınırlı Sorumluluk Beyanı
Web sitemizin içeriği, ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede kanun içeriğine aykırı ilan ve reklam yapma kastı bulunmamaktadır.© 2024, Tüm hakları saklıdır. Gizlilik Sözleşmesi. Bu web sitesi CEOTECH tarafından yapılmıştır. Daha detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.