Prof. Dr. Haydar BAĞIŞ

OTİZMLE HAMİLE ANNENİN BAĞIRSAK MİKROBİYOMU ARASINDAKİ İLİŞKİ

OTİZMLE HAMİLE ANNENİN BAĞIRSAK MİKROBİYOMU ARASINDAKİ İLİŞKİ

Otizm Annenin Mikrobiyomu ile Bağlantılı Olabilir ?

 

Mikrobiyom, içimizde doğal olarak yaşayan bakteriler gibi mikroorganizmaların topluluğudur. Bilim, sağlığa olan hayati önemini giderek daha fazla ortaya koyuyor. Virginia Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki araştırmacılar, bir annenin mikrobiyomunun sağlığının, otizm ve nörogelişimsel bozukluk riskini belirlediğini tespit ettiler. [Virginia Üniversitesi]

 

  • Çocuklarda otizm spektrum bozukluklarının (ASD) gelişmesi, bir annenin hamilelik sırasında diyetini değiştirmesi veya probiyotik almasıyla önlenebilir mi? 

Virginia Üniversitesi'nden (UVA) tıp fakültesi bilim adamları tarafından yapılan bir otizm modelinde yapılan çalışmalar, annenin bağırsak mikrobiyomunun ve anne bağışıklık aktivasyonunun , yavrularının ASD geliştirmeye yatkınlığı ile ilişkilendirmiştir. The Journal of Immunology'de bildirilen sonuçlar, annenin hamilelik sırasında mikrobiyomunun, fare modelinde otizm benzeri bozukluğun gelişiminde önemli bir rol oynadığı interleukin 17a (IL-17a) yanıtlarını etkin bir şekilde düzenlediğini ileri sürmektedir. 

  • Hamile annenin bağışıklık sisteminin aktivasyonunda  mikrobiyomun çok önemli olduğu ve  otizm gelişimine etkileri, ya hamile annenin mikrobiyomunu modifiye ederek ya da IL-17a sinyalini doğrudan bloke ederek önlenebilir. "Mikrobiyomun, otistik benzeri bozukluklara yatkınlığı belirlemede önemli bir katkı oluşturduğunu belirledik, bu nedenle anne mikrobiyomunu veya bu enflamatuvar molekülü IL-17a'yı hedefleyebileceğinizi ileri sürüyoruz" diyor. Araştırmacı John Lukens, Ph. D., UVA'nın Beyin İmmünoloji ve Glia Merkezi ve Carter İmmünoloji Merkezi'nde. "Bunu, erken tanı için bir biyobelirteç olarak da kullanabilirsiniz [IL-17a]." Ekip bulgularını “ Otizmin doğum öncesi immün aktivasyon modelinde immün sistemin mikrobiyota aracılı düzenlenmesi için kritik rolleri ” başlıklı bir makalede bildirmiştir .
  •  
 

https://www.genengnews.com/media/images/genhighlight/Jul19_2018_UnivVirginia_AlteredNeurodevelopment6562174191.jpg

Bir fare modelinde otizmin değişmiş nörogelişimi. Virginia Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden yapılan yeni araştırmalar, hamilelik sırasında gebenin mikrobiyom sağlığının otizm riskini belirlediğini ortaya koymaktadır. Mikrobiyom, içimizde doğal olarak yaşayan mikroskobik organizmaların toplanmasıdır. [John Lukens Lab, Üniv. Virginia Tıp Okulu Nörobilim Bölümü]

  • Son çalışmalar, bağışıklık yanıtı düzensizliği ve değişmiş mikrobiyom bileşimi ile otizmi ilişkilendirmiştir. Yazarlar, “Bu, hiperaktif bağışıklık yanıtları ve otizmdeki mikrobiyomun potansiyel rolleri hakkında spekülasyonlara neden oldu” diye yazıyor. “Yine de mikrobiyom-immün kompleksinin nörogelişimsel hastalıklara nasıl katkıda bulunduğu halen yetersiz olarak anlaşılmaktadır.”
  • Maternal mikrobiyom ile fetal gelişim arasındaki ilişki açıkça karmaşıktır. Dr. Lukens, “Mikrobiyom gelişen beyni çeşitli şekillerde şekillendirebilir” diye açıklıyor. "Mikrobiyom, yavruların bağışıklık sisteminin bir enfeksiyona veya yaralanmaya veya strese nasıl tepki vereceğinin kalibrasyonu için gerçekten önemlidir."
  • Annenin diyetini değiştirerek, özel probiyotikler alarak veya fekal transplantasyon yoluyla doğacak yavrularda otizmin önlenebileceğini göstermektedir. Daha spesifik olarak, araştırmacılarının çalışmaları, hamile farelerde IL-17a'nın doğrudan engellenmesinin, yavrularında nörogelişimsel bir hastalığın gelişimini etkili bir şekilde engellediğini gösterdi, ancak bilim adamları bu yaklaşımın kliniğe aktarılmasının kolay olmayacağını kabul ediyorlar.
  • “Hamilelik hakkında düşünürseniz, vücut temelde bir yabancı olan yabancı dokuları kabul eder,” diyor Dr. Lukens. “Sonuç olarak, embriyonik sağlığın korunması, bağışıklık düzenlemesinin karmaşık bir dengesini gerektiriyor, dolayısıyla insanlar, Hamilelik sırasında bağışıklık sistemini manipüle eder. ”IL-17a romatoid artrit, multipl skleroz ve sedef hastalığı gibi diğer hastalıklarda rol oynamış ve bu sitokini bloke eden ilaçlar da vardır.
  • Bu sitokin, enfeksiyonların önlenmesinde de önemli bir rol oynar. Araştırma ekibi, hamilelik sırasında IL-17a'yı inhibe etmenin “sizi her tür enfeksiyona karşı duyarlı hale getirebilir” ve bunun da fetal gelişim üzerinde ilave etkileri olabileceğini söylüyor.
  • Daha sonra, araştırmacılar maternal hamilelik mikrobiyomunun nörogelişme ve otizm üzerindeki etkilerini daha yakından araştırmayı hedefliyor.  Dr. Lukens şöyle devam ediyor: “Bence gerçekten önemli olan şey hamilellerdeki mikrobiyomu anlamaya çalışmak. Annedeki mikrobiyomu mümkün olduğunca etkili ve güvenli bir şekilde modüle etmek için ne tür şeyler kullanılabilir.
  • Araştırmacılar ayrıca, diğer bağışıklık sitimulanlarının otizm ve diğer nörogelişimsel bozuklukların gelişiminde yer alıp almadıklarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

ÇEVİREN VE DÜZENLEYEN

Prof. Dr. Haydar BAĞIŞ

19.07.2018

 


Diğer Duyurular
Sınırlı Sorumluluk Beyanı
Web sitemizin içeriği, ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede kanun içeriğine aykırı ilan ve reklam yapma kastı bulunmamaktadır.© 2024, Tüm hakları saklıdır. Gizlilik Sözleşmesi. Bu web sitesi CEOTECH tarafından yapılmıştır. Daha detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.