Prof. Dr. Haydar BAĞIŞ

BRCA1/2 Genleri Meme Over Kanseri

BRCA1/2  Genleri Meme Over Kanseri

Prof.Dr. Haydar BAĞIŞ

28.11.2022

BRCA1/2 Genlerindeki Mutasyonlar

BRCA1/2 genlerindeki mutasyonlar, meme kanseri ile yüksek oranda ilişkilidir. BRCA1/2'lerinde mutasyon taşıyan birçok kişi sonunda meme kanserine yakalandı; ancak hepsinde meme kanseri gelişmedi. Bazı insanlar BRCA1/2 mutasyonu için pozitiftir ve meme kanseri geliştirmezler. Bunun nedeni, BRCA1/2'nin tamamlanmamış bir penetrasyona sahip olmasıdır. Penetrasyon seviyesinin belirlenmesi zor olabilir çünkü yaş, çevresel faktörler, diğer genler (poligenik) ve epigenetik düzenleme gibi birçok faktör tarafından değiştirilebilir.

 

Meme kanserinin en yüksek insidansı , BRCA1 mutasyonu taşıyıcıları için 41-50 yaşındaki kadınlarda ve BRCA2 mutasyonu taşıyıcıları için 51-60 yaşındaki kadınlarda görüldü. 80 yaşına kadar meme kanseri gelişimi için kümülatif risk tahminleri, BRCA1 taşıyıcıları için %72 ve BRCA2 taşıyıcıları için %69 idi .

Yumurtalık kanseri risk analizine katılan 5.066 kadından 109'una takip sırasında yumurtalık kanseri teşhisi kondu. Her iki BRCA genindeki mutasyonlar için, yumurtalık kanseri riski, kadınlar 61-70 yaşlarına ulaşana kadar artan yaşla birlikte arttı. 80 yaşına kadar yumurtalık kanseri gelişimi için kümülatif risk tahminleri, BRCA1 mutasyonu taşıyıcıları için %44 ve BRCA2 mutasyonu taşıyıcıları için %17 idi .

Kontralateral meme kanseri risk analizi için uygun olan 2.213 kadın için, ilk meme kanserinden 20 yıl sonra kümülatif kontralateral meme kanseri riski BRCA1 mutasyonu taşıyıcıları için %40 ve BRCA2 mutasyonu taşıyıcıları için %26 idi. 

Araştırmacılar, diğer faktörlerin de çalışmadaki kadınlarda kanser riskini etkilediğini buldu. Hem BRCA1 hem de BRCA2 mutasyonlarının taşıyıcıları için meme kanseri riski, birinci derece akrabalarda (anne veya kız kardeş gibi) veya ikinci derece akrabalarda (teyze veya kuzen gibi) memede kanser teşhisi konanların sayısı arttıkça arttı.

Aile öyküsü, yumurtalık kanseri riskini önemli ölçüde etkilemedi. Bununla birlikte, ailede hastalık öyküsü olan kadınlarda yumurtalık kanseri sayısı azdı ve bu da bulgunun istatistiksel gücünü sınırlıyor.

BRCA1 veya BRCA2 genindeki gerçek mutasyonun konumu da meme kanseri riskinde rol oynadı ve bazı yerlerdeki mutasyonlar diğer yerlerdeki mutasyonlardan daha fazla risk taşıyordu. Makalenin yazarları, birlikte, bu sonuçların "bireyselleştirilmiş danışmanlığın hem aile öyküsü profillerini hem de mutasyon konumunu içermesi gerektiğini" öne sürdüğünü belirtiler.

 

Kaynak: 

https://www.cancer.gov/news-events/cancer-currents-blog/2017/brca-mutation-cancer-risk.


Diğer Duyurular
Sınırlı Sorumluluk Beyanı
Web sitemizin içeriği, ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede kanun içeriğine aykırı ilan ve reklam yapma kastı bulunmamaktadır.© 2024, Tüm hakları saklıdır. Gizlilik Sözleşmesi. Bu web sitesi CEOTECH tarafından yapılmıştır. Daha detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.