Prof. Dr. Haydar BAĞIŞ

Omurilik Felcinde (Parapleji) Kök Hücre Yaklaşımı

Omurilik Felcinde (Parapleji) Kök Hücre Yaklaşımı

Cell Transplant dergisinde yayınlanan bir makaleye göre:

Otolog kemik iliği kök hücrelerinin birden fazla yolla omurilik yaralanması hastalarına uygulanması güvenlidir ve yaşam kalitelerini iyileştirir: kapsamlı vaka çalışmaları.

 

Şu anda, omurilik yaralanması (SCI) için tedavi veya etkili bir tedavi yoktur. SCI hastalarındaki çalışmalar, bir tedavinin etkili olabilmesi için öncelikle yaşam kalitelerini iyileştirmesi gerektiğini göstermiştir. Çok sayıda çalışma, kök hücrelerin çeşitli bozukluklar için alternatif bir tedaviyi temsil ettiğini ve çeşitli hastalık / travma durumlarında umut vaat ettiğini göstermiştir. Örneğin, otolog CD34 + kök hücrelerinin kullanımının lösemi, kardiyomiyopati, diyabet ve multipl skleroz dahil olmak üzere çeşitli otoimmün hastalıklar gibi çeşitli bozuklukların semptomlarını iyileştirdiği gösterilmiştir. İlk kez, kemik iliği kök hücrelerine (BMSC'ler) birden fazla yolla uygulanan yaklaşık 2 yıllık takipli SCI (dört akut, dört kronik) sekiz vaka çalışmasını rapor etmişler: doğrudan omuriliğe, doğrudan spinal kanal ve intravenöz uygulanmış. Manyetik rezonans görüntüleme, BMSC'lerin uygulanmasını takiben bazı hastaların omuriliğinde morfolojik değişiklikler göstermiş. Kapsamlı değerlendirmeler ASIA, Barthel (yaşam kalitesi), Frankel ve Ashworth puanlamasında iyileşmeler olduğunu göstermektedir. Ayrıca, mesane fonksiyonunu değerlendirmek için, BMSC'lerin uygulanmasını takiben mesane fonksiyonunda önemli değişiklikler gösteren basit bir sayısal klinik skorlama sistemi tasarlanmış. Bugüne kadar, SCİ'li 52 hastaya BMSC'ler uygulanmış ve hiçbir tümör oluşumu, enfeksiyon vakası veya artmış ağrı ve birkaç küçük yan etki vakası olmadığı tespit edilmiş. Bu çalışmalar, BMSC'lerin çoklu yollarla uygulanmasının uygulanabilir, güvenli olduğunu ve SCI ile yaşayan hastalar için yaşam kalitesini artırabileceğini ifade etmişler.

 

 

 

08/02/2020

Kaynak: 

Cell Transplant. 2008;17(12):1277-93.


Diğer Duyurular
Sınırlı Sorumluluk Beyanı
Web sitemizin içeriği, ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede kanun içeriğine aykırı ilan ve reklam yapma kastı bulunmamaktadır.© 2024, Tüm hakları saklıdır. Gizlilik Sözleşmesi. Bu web sitesi CEOTECH tarafından yapılmıştır. Daha detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.