Prof. Dr. Haydar BAĞIŞ

Özgeçmiş

                                                                                      

AKADEMİK PERFORMANS ÖZETİ

SCI ve SCI-Exp kapsamındaki dergilerde 56 orijinal araştırma makalesi ve Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve SCI-Exp Dergilerede basılan 24 özet, ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış 11 makalesi ve 4 Derlemesi mevcuttur. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda sunulan ve özeti bildiri kitabında basılan 33 ad. Ulusal Bilimsel Toplantılarda sunulan ve bildiri  kitabında basılan 101 ad. bildirisi vardır. Alanında 2 kitapta Editörlük ve 2 bölüm yazarlığı ve 3 kitapta bölüm yazarlığı, 20  NATO, UNIDO, TÜBİTAK, DPT ve BAP bilimsel projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak görev almıştr. Genetik, Transgenetik, CRISPR/Cas9, Kök Hücre, Hayvan Klonlama ve Embriyo ve Doku Kriyopreservasyonu konularında 103 davetli konuşma yapmıştır. 5 doktora, 1 yüksek lisans ve 2 TUS öğrencisinin tez danışmanlığını yürütmüştür. Eserlerinin h indeksi 15.

ÖĞRENİM DURUMU- AKADEMİK ÜNVANLAR 

 • İstanbul Fatih İlkokulu (Taş Mektep).
 • İstanbul Haznedar Ortaokulu
 • Güngören İzzet Ünver Lisesi
 • Edirne Yüksek Öğretmen Okulu, Sakarya DMMA Metalurji Müh, Koceli DMMA Jeofizik Müh, İTÜ Maden Fak.'lerinde eğitim görmüş ve kendi isteği ile ayrılmıştır.
 • 1987: İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi.
 • 1994: Doktora:  İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Tez TÜBİTAK MAM GMBE Transgen Laboratuvarlarında Yapılmıştır.
 • 2003-Doçent: TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği Biyoteknoloji Enstitüsünde Çalışırken/UAK
 • 2009-Profesör.

İDARİ GÖREVLER

 • 09.01.2024- Devam Tıp Fakültesi Dekan V.
 • 04.04.2022- 08.01.2024 : ADYÜ Tıp Fak Eğitimden Sorumlu Dekan Yrd.
 • 22.11.2010- Devam  ADYÜ Tıp Fak. Tıbbi Genetik ABD Kurucu Başk.
 • 12.05.2014-Devam Tıp Fak Girişimsel Olmayan Klinik Araş. Etik Kurul 3. Dönem Bşk.
 • 15.04.2010-21.03.2011: ADYÜ Tıp Fak Kurucu Dekan Yrd.
 • 02.03.2012-07-07-2014: ADYÜ Tıp Fak Kurucu Dekan Yrd.
 • 10.12.2020- 03.04.2022: Turizm Fakültesi Dekan V.
 • 01.08.2019- Devam: Deneysel Hayvan Üretim Uygulama Araştırma Merkez (DEHAM) Müdürü.
 • 2013- 2023. ADYÜ. Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi
 • 2010-Devam: ADYÜ Tıp Fak. Seçilmiş Senato Üyesi
 • 31.03.2011-12.07.2011: ADYÜ Tıp Fak Kurucu Dekan V. Ünv. Yön. Kurulu Üyeliği
 • 01.08.2010-01.08.2014: ADYÜ Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi
 • 25.06.2010-25.06.2014: ADYÜ Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi
 • 25.06.2010-25.06.2014: ADYÜ Tıp Fak Temel Tıp Bilim. Böl. Kurucu Bşk.
 • 2013-2014. Tıp Fakültesi Uzmanlık Eğitim Kurulu Bşk. Yrd.
 • 20.04.2011-2014: ADYÜ Tıp Fak. Biyomedikal Araştırmalar Etik Kurulu Üyeliği.
 • 21.07.2011-2014. Teknoloji Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi.
 • 2013-2014: ADYÜ Yayın Komisyonu Üyesi.
 • 2013-2014: ADYÜ Tıp Fak Ersamus Başkordinatörü
 • 20.06.2011-2014: ADYÜ. Sağlık Bilimleri Ens. Yönetim Kurulu Üyesi
 • 2012-2014.  ADYÜ Merkez Laboratuvar Danışma Kurulu Üyesi.
 • 2012-2014:   ADYÜ Etik Kurul Üyesi.
 • Nisan 2015. Adıyaman Üniversitesi 3. Dönem Rektör Adayı.

TÜBİTAK  DENEYİMİ

 • 1987-1988: Bayramoğlu Şirketler Grubu İPA AŞ. Satış Müdürü.
 • 1988-1989: Bursa Güneşli Koçman Damızlık Tavuk Üniteleri Teknik ve Satış Müdürü.
 • 1990-2010: TÜBİTAK MAM-Gen Mühendisliği Biyoteknoloji Enstitüsü (GMBE) Transgenetik  Lab.Kuruculuğu ve 20 yıl Laboratuvar Sorumluluğu yapmıştır.
 • 1994- Doktora Derecesi–İst.Unv. Sağlık Bilimleri Ens. Türkiye’de Transgenetik üzerine yapılmış ilk doktora tez çalışmasıdır.
 • 1995- UNIDO bursu ile Macar Bilimler Akademisinde gen transferi teknolojileri üzerinde çalışmalar
 • 1997: NATO Bursu ile Transgenetik alanında Amerika’da Georgia Üniv. Post-doc.
 • 1998-1999: Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik Ulusal İhtisas Komisyonu Grup Raportörlüğü.
 • 2000-UNESCO-ICRO kurs ödülü. Çekoslovakya Charles Üniver.
 • 2002: Dünyada ilk kez SSV isimini verdiği dondurma tekniğini geliştirmiştir.
 • 2004- TUBİTAK’ta Vizyon 2023 strateji belgesinin hazırlanmasında yer almıştır
 • 2004- 2009:TÜBİTAK-GMBE’de Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu üyeliği yapmıştır.
 • 2006- TÜBİTAK MAM 2006 Yılı Proje Başarı ve Teşvik Ödülünü almıştır.
 • 2007: Dünyada ilk defa donmaya dirençli transgenik fare soyu geliştirmiştir. Bu farelere “Türk Malı Buzul Ayıları”isimini vermiştir.
 • 2008: TÜBİTAK MAM’da Başuzman Araştırmacı unvanını almıştır.
 • 2009-2011: TÜBİTAK-Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Kurucu (HADYEK) Başkanı.
 • 2009: Dünya’da ikinci ve Türkiye’de ilk kez transgenik farelerin meme bezlerinden insana ait tedavi edici gamma interferon isimli rekombinant proteini üretmiştir. Bu farelere “ Bacasız İlaç Fabrikaları” ismini vermiştir.
 • 2009- Ekibi Türkiye’de ilk kez 5 İnek klonlamıştır.
 • 2009 Haziran 2010:  İki adet TÜBİTAK MAM Proje Başarı Ödülü almıştır.
 • 2009-2011: TÜBİTAK MAM GMBE Danışmanlık yapmıştır.
 • 2010: TÜBİTAK MAM GMBE 20 yıl Hizmet ödülü almıştır.
 • 2010-2011: TÜBİTAK-TBAG Genetik Araştırma Grubu Danışma Kurulu Üyeliği

ÖDÜLLER

1. 1995-1996: UNIDO Bursu – Doktora Sonrası Araştırmacı Bursu. Agricultural Biotechnology Center Godöllö-Macaristan.

2. 1997 (1 yıl): NATO (B1) Bursu– Doktora Sonrası Araştırmacı Bursu. Georgia Üniversitesi-Veteriner Fakültesi-Athens-USA.

3. 20-31/08/2000: UNESCO-ICRO Bursu-Doktora Sonrası Araştırmacı Bursu. Charles Üniversitesi  Çekoslovak Cumhuriyeti.

4.22-26/11/2004 Türkiye Bilimler Akademisi (TUBA) Seyahat Desteği Bursu:  Bulgaristan Bilimler Akademisi Moleküler Biyoloji ve Genetik Araş Ens.

5. 5-10/09/2005: Royan Ens. Yayın Ödülü: 6’ncı Uluslar arası Üreme Biyolojisi ve Stem cell Kongresinde 2004 yılında yayınlanmış iki adet yayının Royan Enstitütüsü tarafından sunuma değer bulunarak desteklenmesi. Tahran-İran.

6. 18-20/09/l 2005: “Alternatives 2005 – International Workshop on Promotion of the Three Rs (Reduction, Refinement, Replacement) Concept in Relation to Animal Experimentation in Croatia, Turkey and Western Balkan Countrie Toplantı desteği Lubjanya .Slovenya.

7.16/04/2007: 2006 Yılı TÜBİTAK MAM Başarı ve Teşvik Ödülü” TÜBİTAK-SBAG (MAM1-102S005) tarafından desteklenen, “Antianjiogenik Antikanser Uygulamaların in vitro olarak ve Hepatosellüler Kanser oluşturulmuş Transgenik Farelerde in vivo olarak Gerçekleştirilmesi“ isimli proje başarı ödülü.

8.21/04/2010: “TÜBİTAK MAM 2009 Yılı Başarı Ödülü” (Proje Yürütücüsü). TÜBİTAK SBAG tarafından desteklenen uluslar arası proje “Transgenik Farelerin Meme Bezlerinde İnsan Gamma Interferron Salgılanması” isimli proje başarı ödülü.

9. 21/04/2010:“TÜBİTAK MAM 2009 Yılı Başarı Ödülü” (Proje Yürütücü Yrd.) TÜBİTAK TOVAG tarafından desteklenen “Anadolu Yerli Sığırların Klonlanması” isimli proje başarı ödülü.

 

ULUSLARARASI HAKEMLİ SCI KAPSAMINDA YAYINLANAN MAKALELER

 1. FN Avseren, E Bozgeyik, H Bagis, I Bozgeyik: Investigation of the modulatory effects of miR-421 on the necroptosis pathway in colon cancer cells- Human Gene,Volume 39, February 2024, https://doi.org/10.1016/j.humgen.2023.201240.
 2. Bozgeyik E, Bagis H, Bozgeyik I, Kocahan S. The roles of long non-coding RNAs in the necroptotic signaling of colon cancer cells. Mol Biol Rep. 2023. 50(6):5021-5028.
 3. Özden Öztürk, Büşra Çavardartepe, Haydar Bagis: X-linked spinal muscular atrophy 2 (SMAX2) due to synonymous variant in the UBA1 gene in a family with novel findings from Turkey. Molecular Syndromology 2022; 13: 246–253.  Sorumlu Yazar.
 4. Bağış Haydar, Öztürk Özden, Bolu Semih, Taşkın Bayram. A Novel Mutation in NIPBL Gene with the Cornelia de Lange Syndrome and a 10q11.22-q11.23 Microdeletion in the Same Individual. J. Pediatr Genet 2022; 11(0: 245-252. Sorumlu Yazar.
 5. Esra Bozgeyik, Sayad Kocahan, Ebru Temiz, Haydar Bagis.  miR-19a and miR-421 target PCA3 long non-coding RNA and restore PRUNE2 tumor suppressor activity in prostate cancer. Molecular Biology Reports2022.  49, 6803–6815.
 6. Aydin H, Bucak IH, Bagis H. Kleefstra Syndrome. J Coll Physicians Surg Pak 2022; 32(Supp1): S76-S78.
 7. Özden Öztürk, Haydar Bagis , Semih Bolu: Osteogenesis Imperfecta and Split Foot Malformation due to 7q21.2q21.3 Deletion Including COL1A2, DLX5/6 Genes: Review of the Literatur. Journal Pediatr Genetic2021DOI: 10.1055/s-0041-1736613. Sorumlu Yazar.
 8. Munis Dünar et al. Clinical and molecular evaluation of MEFV gene variants in the Turkish population: a study by the National Genetics Consortium. Functional & Integrative Genomics Volume 22, pages: 291–315 (2022).
 9. Mustafa Kaplanoglu, Muhammer Ozgur Cevik, Mehmet Bulbul, Dilek Kaya Kaplanoğlu, Haydar Bagis: A gershoni-baruch syndrome variant or a new association. Journal of Clinical Noenatology 2021; 10.4:245-247.
 10. Özden Öztürk, Haydar Bağış, Semih bolu, M. Özgür Çevik: Ellis‐van Creveld syndrome novel pathogenic variant in the EVC2 gene a patient from Turkey. Clinical Case Reports. 2021 Feb14; 9(4): 1973-1976. Sorumlu Yazar.      
 11. Hamide Saygili, İbrahim Bozgeyik, Onder Yumrutas, Erdal Akturk, Haydar Bagis: Differential expression of long non-coding RNAs in patients with coronary artery disease.  Molecular Syndromology. 2021; 12: 372-378. Sorumlu Yazar.
 12. Şemsettin Bilak, M. Özgür Çevik, H. İbrahim Bucak, Haydar Bağış. Expression of Vitamin D Receptor and Vitamin D Receptor Gene Polymorphisms (BsmI, FokI, and TaqI) in Pterygium Patients. Arq Bras Oftalmol. 2021 May-Jun;84(3):241-248. Sorumlu Yazar.
 13. Serdar Olt, Orhan Öznas, Haydar Bağış, Eda Tahir Turanlı. Chemerin rs17173608 Gene Polymorphism is not Associated with Type 2 Diabetes Mellitus: a Cross-sectional Study. Folica Medica 2019. 61(1): 63-39.
 14. Omer Faruk Karacorlu, Mustafa Cetin, Onder Yumrutas, Ibrahim Bozgeyık, Ebru Dumlupınar, Haydar Bagis. Circulating miR-196a-5p miR-373-3p and miR-375: Novel candidate biomarkers for diagnosis of acute coronary syndrome. Meta Gene.17 (2018). 1-7. Sorumlu Yazar.
 15. Ibrahim Halil Erdogdu; Onder Yumrutas; M. Ozgur Cevik; Ibrahim Bozgeyik; Miyase Erdogdu; Hacı Mehmet Inan; Haydar Bagis Differential Expressıon of Piwil2 In Papillary Thyroid Cancers. Gene. 649. (2018) 8-13. Sorumlu Yazar.
 16. Ali Cihan Taşkın, Tolga Akkoç, Hakan Sağırkaya, Haydar Bağış, Sezen Arat: Comparison of the development of mouse embryos manipulated with different biopsy techniques. Turk J Vet Anim Sci (2016) 40:1-6.
 17. Sezen Arat, Arzu Tas Caputcu, Mesut Cevik, Tolga Akkoc, Gaye Cetinkaya and Haydar Bagis: Effect of growth factors on oocyte maturation and allocations of inner cell mass and trophectoderm cells of cloned bovine embryos Zygote. 2016 Aug;24(4):554-62.
 18. Onder Yumrutas, Serdar Oztuzcu, Mustafa Pehlivan, Nilgun Ozturk, I. Eroz Poyra, Yusuf Ziya Iğci, M. Ozgur, Cevik, Ibrahim Bozgeyik, Ayse Fatma Aksoy, Haydar Bagis, Ahmet Arslan: Cell viability, anti-proliferation and antioxidant activities of Sideritissyriaca, Tanacetum argenteum sub sp. argenteum and Achillea aleppica subsp. zederbaueri on human breast cancer cell line (MCF-7). Journal of Applied Pharmaceutical Science Vol. 5 (03), pp. 001-005, March, 2015.
 19. Onder Yumrutas, Serdar Oztuzcu, Hakan Büyükhatipoglu, Ibrahim Bozgeyik, Esra Bozgeyik, Yusuf Ziya Igci, Haydar Bagis, M. Ozgur Cevik, M. Emin Kalender, Zeynep Eslik, Ahmet Arslan. Evaluation The Uts2 Gene Polymorphisms And Protein Expression Of Urotensin-Ii In Patients With Breast Cancer: Tumor Biology. 2015. DOI 10.1007/s13277-015-3082-2
 20. Caputcu, S. Arat, M. Cevik, T. Akkoc, G. Cetinkaya, H. Bagis Allocatıon Of Inner Cell Mass And Trophectoderm Cells Of Nuclear Transfer Embryos Cultured In Medıum Supplemented Wıth Epidermal Growth Factor And Insulın-Lıke Growth Factor-I. Reproduction, Fertility and Development 2015.
 21. Cirit Ü, Bağiş H, Demir K, Agca C, Pabuccuoğlu S, Varişli Ö, Clifford-Rathert C, Agca Y. Comparison of cryoprotective effects of iodixanol, trehalose and cysteamine on ram semen. Anim Reprod Sci. 2013 Jun;139(1-4):38-44.
 22. Digdem Aktoprakligil Aksu, Cansu Agca, Soner Aksu, Haydar Bagis, Tolga Akkoc, Arzu Tas Caputcu, Sezen Arat, Ali Cihan Taskin, Sedat H. Kizil, Tahir Karasahin, Numan Akyol, Muharrem Satilmis, Hakan Sagirkaya, Burcu Ustuner, Zekeriya Nur, Yuksel Agca (2012): Gene Expression Profiles of Vitrified in vitr oand in vivo-derived Bovine Blastocysts by Microarray Analysis. Mol Reprod Dev. 2012 Sep;79(9):613-25. Sorumlu Eş Yazar.
 23. E. Koban, M. Denizci, O. Aslan, D. Aktoprakligil, S. Aksu, M. Bower, B. K.Balcioglu, A. Ozdemir Bahadir, R. Bilgin, B. Erdag, H. Bagis, S. Arat (2012). High microsatellite and mitochondrial diversity in Anatolian native horse breeds shows Anatolia as a genetic conduit between Europe and Asia. Anim Genet. 2012 Aug;43(4):401-9.
 24. Haydar Bagis, Digdem Aktoprakligil, Cagatay Gunes, Orhan Kankavi, Tolga Akkoc, Gaye Cetinkaya, Ali Cihan Taskin, Korhan Arslan, Sezen Arat, Sakir Sekmen, Gazi Turgut, Arzu Tas, Munis Dundar, Vania L.Tsoncheva, Ivan G. Ivanov (2011): Expression of Biologically Active Mouse Whey Acidic Protein/Human Interferon Gamma Hybrid Gene in the Milk of Transgenic Mice. Biochem Genet. 2011 Apr;49(3-4):251-7. Epub 2010 Dec 18. Sorumlu Yazar.      
 25. Sezen Arat, Arzu Caputcu, Tolga Akkoc, Serhat Pabuccuoglu, Hakan Sagirkaya, Umut Cirit, Yavuz Nak, Evren Koban, Haydar Bagis, Kamber Demir, Deniz Nak, Adem Senunver, Ragip Kilicaslan, Bilginer Tuna, Gaye Cetinkaya, Melis Denizci, Ozgur Aslan (2011).Using cell banks as a tool in conservation programs of native domestic breeds: the production of the first cloned Anatolian Grey cattle. Reprod Fertil Dev. Nov; 23(8):1012-23.
 26. Ali Cihan Taskin, Tolga Akooc, Sezen Arat, Haydar Bagis (2011): Optimal method of mouse blastomere biopsy: in-vitro developmental 1 potential of the biopsied embryo to blastocysts stage after aspirated eight-cell mouse embryos. Journal of Animal and Veterinary Advance. Volume: 10 Issue: 22 P: 3027-3030.
 27. Tolga Akkoc, Ali Cihan Taskin, Arzu Tas Caputcu, Sezen Arat, Haydar Bagis (2011): The Effect of Solid Surface Vitrificaiton (SSV) Versus Classic Vitrification Technique on Survive Rate of in vitro produced bovine blastocysts. Journal of Animal and Veterinary Advance. Volume: 10 Issue: 22 P: 2885-2891.
 28. Aksu, DA; Agca, C; Aksu, S, Bagis H, Agca Y (2011). Gene Expression Profiles Of In Vitro- And In Vivo-Derived Bovine Embryos Reproduction Fertility and Development Volume: 23 Issue: 1 Pages: 190-190. Sorumlu Eş Yazar.
 29. Haydar Bagis, Tolga Akkoc, Cihan Taskin, Sezen Arat (2010): Comparison of different cryopreservation techniques: Higher survival and implantation rate of frozen-thawed mouse pronuclear embryos in the presence of beta-mercaptoethanol in post-thaw culture. Reprod Domest Anim. Dec; 45(6):e332-7. Sorumlu Yazar.      
 30. Aygül Ekici, Diğdem Aktoprakligil, Metin Timur, Tolga Akkoç, Haydar Bağış (2010): The Efect of linear Versus Vector on Enhanced Green Fluorescent Protein (EGFP) Expression in Transgenic Zebrafish (Danio Rerio). Journal of Animal and Veterinary Advnaces. 9 (8): 1232-1236.
 31. Çevik, M, Sagırkaya, H, Taş, A, Akkoç, T, Bagış, H, Arat, S. (2009): Comparing In Vitro Embryonic Development of Bovine Oocytes Cultured in G1.3/G2.3 Sequential Culture Media and CR1aa Medium. Journal of Animal and Veterinary Advnaces. 8 (6): 1185-1189.
 32. Çevik, M., Taş, A., Akkoç, T., Bagış, H., Arat, S. (2009): A Comparative Study of Parthenogenetic Activation and in Vitro Fertilization of in Vitro Matured Bovine Oocytes. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 33(5):393-399
 33. Arslan K, Bağış H, Dündar M. Effects Of Seperate Or Simultaneous İnjection Of Two Different Genes (Enhanced Green-Fluorescence Protein Gene, Human Gamma İnterferon Gene) On Transgenic Mice Recovery. (2009): E.Ü. Journal of Health Sciences, 18(2) 43-52.
 34. Haydar Bagis, Tolga Akkoc, Arzu Tas, Digdem Aktopraklıgil (2008). Cryogenic Effect of Antifreeze Protein on Transgenic Mouse Ovaries and Production of Live Offspring by Orthotopic Transplantation of Cryopreserved Mouse Ovaries. Mol.Rep.Dev. 75:608-613. Sorumlu Yazar.      
 35. Haydar Bagis, Arzu Tas, Orhan Kankavi (2008): Determination of the Expression of Fish Antifreeze Protein (AFP) in several Tissues and Serum of Transgenic Mice in F7 generation at the Room Temperatura. J Exp Zool Part A Ecol Genet Physiol.309:255-61. Sorumlu Yazar.      
 36. Ekici, A., Aktopraklıgil, Timur.M, Akkoç.T, Bağış. H. (2007): GFP as a genetic marker throughout the life cycle of transgenic zebrafish under the control of the CMV enhancer/promoter. Egypt. J. Aquat. Biol. & Fish., Vol.11, No.3:699-707.
 37. Haydar Bagis, Digdem Aktoprakligil, Hande Odaman Mercan Nevzat Yurdusev, Gazi Turgut, Sakir Sekmen, Sezen Arat, Seyfettin Cetin (2006), Stable transmission and transcription of Newfoundland ocean pout type III fish antifreeze protein (AFP) gene in transgenic mice and hypothermic storage of mouse gamets with AFP. Mol.Rep.Dev. 73: 1404-1411. Sorumlu Yazar.      
 38. Bagis H., Arat S., Mercan Odaman H., Aktopraklıgil D., Caner M., Turanlı Tahir E., Baysal K., Turgut G., Sekmen S., Çırakoğlu B (2006): Stable transmission and expression of the hepatitis B virus genome in hybrid transgenic mouse until F10 generation. J Exp Zoolog A Comp Exp Biol. 305A. 420-427. Sorumlu Yazar.      
 39. Bagis H., Mercan Odaman H.,Cetin S, Sekmen S (2005): The Effect of Equilibration Time on Survival and Development Rates of Mouse Pronucler-Stage Embryos Vitrified in Solid Surface (SSV) and Convential Straws: In Vitro and In Vivo Evaluations. . Mol Reprod Dev. 72: 494-501. Sorumlu Yazar.      
 40. Bagis H., Mercan Odaman H. (2004): Effect of Culture Medium Supplemented With beta Mercaptoethanol and Amino Acids on Implantation and Development of Different Stage In Vivo- or In Vitro-Derived Mouse Embryos. Mol Reprod Dev. 69: 52-59. Sorumlu Yazar.  
 41. Bagis H., Sağırkaya H., Odaman H., Dinyéss A. (2004): Pronuclear-stage mouse embryos vitrification on solid surface (SSV) vs. in cryotube: Comparison of the effect of equilibration time and different sugars in the vitrification solution. Mol. Reprod. Dev. 67: 186-192. Sorumlu Yazar.      
 42. Bagis H., Odaman H., Dinyéss A. (2004): Exposure to warmer post-operative temperatures reduces hypothermia caused by anaesthesia and significantly increases the implantion rate of transferred embryos in mouse. Lab Animals. 38: 50-54. Sorumlu Yazar.      
 43. Bagis H., Mercan Odaman H.,Kumtepe Y (2004): Effect of Three Different Cryoprotectant Solutions In Solid Surface Vitrification (SSV) Tecniques on The Development Rate of Vitrified One-Cell to Blastocysts Stage Mouse Embryos. Turk J Vet Anim Sci. 29: 621-627 (2005). Sorumlu Yazar.      
 44. Bagis H., Odaman H., (2004): Effect of culture medium volume and on the development and viability of hybrid microinjected, hybrid and CD-1 one-cell mouse embryos” Turk J Vet Anim Sci. 28: 507-512. Sorumlu Yazar.      
 45. Bagis H., Odaman H., Sağırkaya H., Turgut G, Dinyéss A., (2003): “ The Effect of the genetic background on in vitro development of mouse embryos in potassium simplex optimized medium supplemented with aminoacids (KSOMAA)” Turk J Vet Anim Sci. 27: 409-415. Sorumlu Yazar.      
 46. Dinyés A. Bagis, H., Weizhi Ji, Kazuhiro K, Jang-Won L, Xilong Li, Tkashi N, Giorgi Antonio P, Tamas Somfai, Wei S, Xiangzhong Y (2003) : Gene banking in rare breeds and species with gametes which are difficult to cryopreserve. Animal Husbandry and Nutrition (Allattenyesztes es Takarmanyozas). Vol. 52. Supplement, pp. 82-90.
 47. Bagis H., Odaman H., Sağırkaya H., Dinyéss A. (2002): Production of Transgenic Mice from Vitrified Pronuclear-Stage Embryos. Mol.Reprod.Dev. 61(1):173-179. Sorumlu Yazar.      
 48. Bagis H., Keskintepe L., Odaman H, Sağırkaya H. (2002): Comparing the birth rates of microinjected hybrid mouse zygotes transferred into outbred and hybrid foster mothers. Turk J Vet Anim 26: 329-333. Sorumlu Yazar.      
 49. Bagis H., Keskintepe L., Odaman H., Sağırkaya H. (2001): Effect of CZB Medium on the Two Cell Block of Preimplantation Mouse Embryos. Turk J Vet Anim 25(5):725-729. Sorumlu Yazar.      
 50. Bagis H, L. Keskintepe (2001): Application of Green Flourescent Protein as a Marker for Selection of Transgenic Mouse Embryos before Implantation. Turk. J. of Biology 25 (2):123-131. Sorumlu Yazar.      
 51. Bagis H., Keskintepe L., Odaman H., Sağırkaya H. (2001): Influences of cumulus cells during in vitro fertilization of mouse oocytes in different mouse strain. Turk J Vet Anim Sci. 25(5):777-782. Sorumlu Yazar.      
 52. Sutovsky P, Motlik J, Neuber E, Pavlok A, Schatten G, Palecek J, Hyttel P, Adebayo OT, Adwan K, Alberio R, Haydar Bagis , Bataineh Z, Bjerregaard B, Bodo S, Bryja V, Carrington M, Couf M, de La Fuente R, Diblik vs..Zudova D.(2001): Accumulation of the proteolytic marker Peptide Ubiquitin in the Trophoblast of Mammalian blastocysts. Cloning & Stem Cells. 3(3):157-61.
 53. Bagis, H, Papuççuoğlu S (1997): Studies on the production of Transgenic Mice. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 21: 287-292. Sorumlu Yazar.      
 54. Dinçtürk B, Türkmenler A, Arat S, Bagis H ve Çırakoğlu B (1996): Transgenic mice model with human growth hormone. Turk. J. of Biology 20 (4): 303-311.
 55. Arat, S., Bagis H. and Cirakoglu, B. (1994). Studies on the transfer of one-cell embryos to oviduct in mouse strains. Tr.J.Vet.Anim.Sci.18: 169-173.
 56. Arat, S.,Bagis, H. and Cirakoglu,B (1994). Microinjection into one-cell mouse embryo. Tr.J.Vet.Anim.Sci.18: 237-240.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve SCI-Exp Dergilerede basılan özetler

 

 1. Haydar Bagis (201: Production of recombinant therapeutic proteins in the milk of transgenic animals. Abstracts/Current Opinion in Biotechnology Volume: 22 Supplement: 1 Pages: S26.
 2. Tolga Akkoc, Ali Cihan Taskin, Arzu Tas Caputcu, Sezen Arat, Haydar Bagis (2011): Comparing SSV and OPS vitrification techniques and different solutions on cryopreservation of mouse blastocysts. Abstracts/Current Opinion in Biotechnology Volume: 22 Supplement: 1 Pages: S52
 3. Haydar Bagis, Digdem Aktoprakligil, Cagatay G Gunes, Tolga Akkoc, Gaye Cetinkaya, Orhan Kankavi, Ali Cihan Taskin, Sezen Arat, Korhan Arslan, Munis Dundar, Vania L Tsoncheva, Ivan G Ivanov (2011): Determination of human interferon gamma in the transgenic mice milk by modified Kynurenine bioassay test. Abstracts/Current Opinion in Biotechnology Volume: 22 Supplement: 1 Pages: S54.
 4. Digdem Aktoprakligil Aksu, Cansu Agca, Soner Aksu, Haydar Bagis, Tolga Akkoc, Arzu Tas Caputcu, Sezen Arat, Ali Cihan Taskin, Sedat Hamdi Kizil, Hakan Sagirkaya, Yuksel Agca (2011): Gene expression profiling of in vitro-derived and in vivoderived bovine blastocysts using microarray analysis. Abstracts/Current Opinion in Biotechnology Volume: 22 Supplement: 1 Pages: S53-54.
 5. Haydar Bagis (2014): Production of Therapeutic Recombinant Proteins in Transgenic Animals. Journal of Biotechnology. S7–S8. Volume 185 2014.
 6. Taskin C, Haydar Bağış, Sagirkaya H, Akkoc T, Arat S. (2013): In vitro and in vivo development of embryo following biopsy with different techniques in mouse embryos. Reproduction Fertility and Development Volume: 25 Issue: 1 Pages: 223
 7. Evren Koban; Arzu Tas; Ozgur Aslan; Tolga Akkoc; Sezen Arat; Haydar Bagis. (2009): Sexing of Bovine Embryos Based on PCR Technique. Reprod Fertility Dev. 21 (1) 230. SCI. Imp.Fak. (2.439).
 8. S Arat, A Tas, H Bagis, H Sağırkaya, Y Nak, D Nak, T Akkoc; G Cetinkaya, Cloning Of Anatolian Grey Bull. Reprod Fertility Dev.(2009):21 (1) 110-111.SCI. Imp.Fak. (2.439)
 9. Tas, S Arat, G Cetinkaya, T Akkoc; H Bagis, The Effect Of Electrical Pulse On Nuclear Transfer (Nt) Bovine Embryos From Cartilage Cells. Reprod Fertility Dev. (200: 21 (1) 126-127.SCI. Imp.Fak. (2.439).
 10. S Arat, A Tas, T Akkoc, G Cetinkaya, H Bagis, S Sekmen, E Ates, D Soysal. Effects of Cell Type and Cell Synchronization on Embryo Development following Bovine Nuclear Transfer. 13th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR). Reproduction in Domestic Animals. Vol 44, Supplement 3, September 2009. 1,132 SCI. Imp.Fak. (1.526).
 11. Tas, S Arat, T Akkoc, G Cetinkaya, H Bagis, S Sekmen, E Ates. Effects of Cell Type and Cell Synchronization on Embryo Development following Bovine Nuclear Transfer. 13th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR). Reproduction in Domestic Animals. Vol 44, Supplement 3, September 2009. 1,132. SCI. Imp.Fak. (1.526).
 12. Haydar Bağış, Arzu Tas, Orhan Kankavi (2008): Investigation of Fish Antifreeze Protein (AFP) Expression In Fibroblast Cell of Transgenıc Mice Carryıng Afp Gene By Immunohıstochemical And Western Blot Analysis. FEBS Journal. 275 (Supp. 1) 298. SCI. Imp.Fak. (3.139).
 13. Haydar Bağış, Arzu TAŞ, Tolga AKKOÇ (2008): Investıgatıon of Antıfreeze Proteın (Afp) Expressıon In Oocytes And Embryos of Transgenic Mıce Wıth Carryıng Afp Gene By Immunohıstochemical Staning. FEBS Journal. 275 (Supp. 1) 296. SCI. Imp.Fak. (3.139).
 14. Haydar Bağış, Tolga Akkoc, Soner Aksu (2008): Cryogenic Effect of Fish Antifreeze Protein (AFP) on One-Cell Stage Transgenic Mouse Vitrifed Embryos. FEBS Journal. 275 (Supp. 1) 388. SCI. Imp.Fak. (3.139).
 15. S Arat, A Tas, G Cetinkaya, T Akkoc; H Bağış (2008): The Effects Of Embryo Culture Medıums On Reprogrammıng of Cartılage Cells From Male And Female Cow. FEBS Journal. 275 (Supp. 1) 296. SCI. Imp.Fak. (3.139).
 16. Bagis H., Arat, S., Odaman H., Tas A. (2006) Effect of oocytes age on the development of parthenogenetic embryos and of concentration on embryo development in vitro. Reprod Fertility Dev. SCI. Imp.Fak. (2.439).
 17. Arat, S., Bagis H., Tas A., Akkoc T. Effect of several parameter on parthenogenetic bovine embryo development in vitro. Reprod Fertility Dev. 2006. SCI. Imp.Fak. (2.439).
 18. Arat, S., Bagis H., Ergin F., Sagirkaya H., Mercan Odaman H., Dinnyes, A. (2004). Cold storage of tissue as source for nonor cells does not reduce the in vitro development of bovine embryos following nuclear transfer. Reprod Fertility Dev. 16(1,2):135. SCI. Imp.Fak. (2.439).
 19. Sagirkaya H., Ergin F., Bagis H., Arat S. (2004): Vitrication of pronuclear stage mouse embryos on aluminum foil floating on liquid nitrogen. Reprod Fertility Dev. 16(1,2):181. SCI. Imp.Fak. (2.439).
 20. Bagis H., Sağırkaya H., Dinyéss A (2002).: Vitrification of Pronuclear Stage Mouse Embryos in Microdrop VS Cryotubes and The Effect of the Sugar Content of the Vitrification Theriogenology, Vol. 57(1): 461. Imp.Fak. (2.041)
 21. Kervancıoğlu, E., Solakoğlu, S., Bagis, H. (2001): Evaluating the effects of GSM Mobile Phones on Embryonic Development. Human Reproduction. Volume 16. Supplemented 1. SCI. Imp.Fak. (3.773).
 22. Dinnyés, X. Yang, T. Nagai, H. Bagis, X. Li, GA. Presicce, B. Gasparrini, G. Neglia, I. Wilmut. (2001): Solid Surface Vitrification (SSV): An Efficient Method for Oocyte and Embryo Cryopreservation in Cattle, Pig and Mouse. Cryobilogy 43. (4) 332. SCI. Imp.Fak. (1.721).
 23. Keskintepe, BG. Brackett, Y. Menezo, RA.Kaufmann, EJ.Servy, H. Bagis (1998): Influences of EDTA and sodium citrate on initial bovine embryo development in defined conditions. Theriogenelogy. vol.49 (1):206. SCI. Imp.Fak. (2.041).
 24. Arat S, Bagis H, Odaman Mercan H, Dinnyes A. (2005): Cloned Embryos Can Be Produced Using Donor Cells Obtained from 72-Hour Cooled Carcass. Reprod Fertility Dev. 164. SCI. Imp.Fak. (2.439).

 

TR Dizinde Yer Alan Yayınlar

 1. Hilal Aydın, İbrahim Hakan Bucak, Mehmet Geyik , Haydar Bağış: Farklı prezentasyon gösteren iki vaka; 1p 36 delesyon sendromu: Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2020;6(:128-131 doi:10.30569.
 2. Hilal Aydın, İ. Hakan Bucak, H Bağış - Bir Sendrom, Farklı Fenotipler; Fragile X Sendromu. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi. Yıl 2020, Cilt 14,Sayı 6, Sayfalar 471 – 475.
 3. Hilal Aydın, İ. Hakan Bucak, H Bağış : Erken Bulgu Veren ancak Geç Tanı Konulan Bir Olgu; Ataksi Telenjiektazi: BAUN Sağ Bil Derg 2020; 10(1): 63-66.
 4. Hilal Aydın, İ. Hakan Bucak, H Bağış: A Case Giving Early Findings, But Diagnosed Late: Ataxia Telangiectasia: BAUN Sağ Bil Derg 2020; 10(1): 63-66.
 5. Celal Güven, Eylem Taşkın, Önder Yumrutaş, Leyla Türker Şener, Fulya Dal, Mufide Ahbab, İbrahim Bozgeyik, Işıl Albeniz, Haydar Bağış, Mustafa Pehlivan, Fatih Üçkardeşler, Handan Akçakaya. Streptozotosin Uygulanan İnsan Pankreatik b Hücre Soyu (1.1b4) Üzerine Leontice Leontopetalum Ekstratının Antidiyabetik Etkisinin Araştırılması. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(6): 792-798, 2018.
 6. Celal Güven, Eylem Taşkın, Önder Yumtutaş, Leyla Türker Şener, Yusuf Özay, Fulya Dal, Mufide Ahbab, İbrahim Bozgeyik, Işıl Albeniz, Haydar Bağış, Atilla Yıldız. The Anticancer Activity of Cetraria Islandica (L.) Ach in Breast Cancer Cells Through Crosstalk of Ampk-α1 and Erk1/2 Signalling. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 6(6): 783-791, 2018.
 7. Haydar Bağış, M.Özgür Çevik, Ali Çift, İlker Güney, Ömer Faruk Karaçorlu: 46,Xx Erkek Fenotipli Olguya Genetik Yaklaşım: Olgu Sunumu. Fırat Tıp Dergisi..2017; 22(2): 104-107.
 8. Onder Yumrutas, Celal Guven, Yusuf Ozay, Isıl Albenız, Mufıde Aydogan Ahbab, Ibrahım Bozgeyık, Atılla Yıldız, Haydar Bagıs, Leyla Turker Sener (2017). Association Between Anti-Proliferative Activity Of Evernia Prunastri With The Cellular Apoptotic Pathways. Cumhuriyet Sci. J., Vol.38-3 (2017) 516-524
 9. Soner Aksu, Digdem Aksu, Evren Koban, Melis Denizci, Koray Balcioglu, Aylin Bahadır, Berrin Erdağ, Haydar Bağış, Sezen Arat (2010). Gen Kaynaklarının ve Biyoçeşitliliğin Korunması Kapsamında Yerli At Irklarının Genetik Karakterizasyonu. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 3 (1): 121-130.

ULUSAL HAKEMLİ YAYINLAR

 1. Soner Aksu, Digdem Aksu, Evren Koban, Melis Denizci, Koray Balcioglu, Aylin Bahadır, Berrin Erdağ, Haydar Bağış, Sezen Arat (2010). Gen Kaynaklarının ve Biyoçeşitliliğin Korunması Kapsamında Yerli At Irklarının Genetik Karakterizasyonu. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 3 (1): 121-130.
 2. Haydar Bağış (Haziran 2010) “İnsan Kök HücrelerinDondurulması ve Yüzyıllarca Saklanması” TÜBİTAK. Bilim Teknik Dergisi.
 3. Haydar Bağış (Eylül 2009): “Transgenik Fare sütünde Gamma İnterferon Proetin Üretimi” TÜBİTAK. Bilim Teknik Dergisi.
 4. Haydar Bağış (Mayıs 2008): “Transgenik Balık” TÜBİTAK. Bilim Teknik Dergisi.
 5. Haydar Bağış (Kasım 20007): “Türk Malı Buzul Ayıları” TÜBİTAK. Bilim Teknik Dergisi.
 6. Haydar Bağış (Nisan 2007): Bacasız İlaç Fabrikaları (Transgenik Biyoreaktör Hayvanlar).TÜBİTAK Bilim Teknik Dergisi.
 7. Haydar Bağış (2003): “Transgenik Teknoloji ve Kullanım Alanları” Biyoteknoloji Sektör Dergisi. Yıl: 2, Sayı: 12. 59-60.
 8. Haydar Bağış (2002): “Organ Nakli İçin Yeni Umut İnsanlaştırılmış Domuzlar” Yaşam Aralığı Dergisi Mart-Nisan 2002 Sayı 3.
 9. Arat S, Bağış H (1996): Hayvansal Üretimde Biyoteknoloji Tarım ve Köy. Der. Say.107. 26–27.
 10. Dikmengil M, Ekren H, Bağış H, İnan O, Gürevin A, Doğan N (1995). Perikardiyal proteizlerin antikalsifikasyon araştırmalarında hayvan deneyleri. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Der., Cilt 3 sayı 2.
 11. Dikmengil M, Ekren H, Bağış H, İnan O, Gürevin A, Doğan N (1995). Biyoprotez kalp kapaklarının gelişiminde güncel çalışmalar ve TÜBİTAK-MAM’da süren kobay deneyleri Ç.Ü. Arşiv Tarama Der.Cilt 4 Sayı

DERLEMELER

 1. Haydar Bağış, Hakan Sağırkaya (2003) “Memeli Embriyolarının Kriyoprezervasyonu”. J. Fac. Vet. Med. (22): 127-135.
 2. Haydar Bağış (2002): “Transgenik Biyoreaktorlerde Rekombinant Proteinlerin Uretimi" Ist.Unv. Vet. Fak. Der. 28 (1): 113-123.
 3. Haydar Bağış, Hakan Sağırkaya (2001): Klonlama J Fac Vet Med. (20):187-198.

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN YAYINLAR

 1. O. F. Karacorlu, H. Bagis, I. Guney, M. Z. Kara, S. Ceylaner;  Congenital Variant of Rett Syndrome: Three siblings with FOXG1 mutation due to maternal gonodal mosaicism in a Turkishfamily. European Human Genetics Conference 2018. 2018-A-1800-ESHG.
 2. Ö. F. Karaçorlu, H. Bağış, M.Çetin, Ö. Yumrutaş, İ. Bozgeyik: Micro RNA 196a-5p serum levels show reverse association with severity of coronary artery disease. European Human Genetics Conference 2017. 27th-30th May 2017. Copenhagen, Denmark.
 3. M.O. Cevik, I.H. Bucak, Q. Shao, M. Karatas, Y. Sarikaya, F. Dogan, S.G. Cevik, S. Bilak, M. Erzurum, A.Y. Huang, S. Hann, H. Bagis, D.W. Laird, M. Turgut. Autosomal Recessive Clouston Syndrome attributable to a missense mutation in. The American Society of Human Genetics. American Society of Human Genetics 66th Annual Meeting October 18–22, 2016 Page. 1312. Vancouver, Canada
 4. H. Bagis, M. Ö. Çevik, I. Güney, B. Ekmekçi, Ö. F. Karaçorlu: L2Hydroxyglutaric aciduria: Identification of a novel mutation in the L2HGDH gene at TurkishFamily: European Human Genetics Conference 2016. 21st-24th May 2016. Barcelona, Spain.
 5. Muhammer Ozgur Cevik, Ilker Guney, Bulent Petik, Abuzer Uludag, Haydar Bagis. Novel Mutation In Col1a1 Gene In A Turkısh Boy With Osteogenesis Imperfecta. 12th International Skeletal Dysplasia Society Meeting • July29, August 1, Pages 87. 2015
 6. H. Bagis, M.O. Cevik, A. Cift, I. Guney. Clinical, cytogenetic and molecular evaluation of a phenotipically male patient with a karyotype of 46, XX but bearing an intact SRY loci: a case report. American Society of Human Genetics 65th Annual Meeting October 6–10, Pages 901. 2015 Baltimore, MD.
 7. Onder Yumrutas, Celal Guven, Yusuf Ozay, Isil Albeniz, Mufide Aydogan Ahbab, Ibrahim Bozgeyik, Atilla Yildiz, Haydar Bagis, Leyla TurkerSener. Determination of anticancereffects ofEverniapronastri on MCF7 cancercells. Greece. 2014. 9th international anti-cancer congress.
 8. Yusuf Ozay, Atilla Yildiz, OnderYumrutas, Celal Guven, IsilAlbeniz, Mufide Aydogan Ahbab, IbrahimBozgeyik, Haydar Bagis.T he anti-canceractivitiy of Verbas cuminulifolium Hub.-Mor. aganisthumanbreastcancer MDA-MB-231 and MCF7 celllines.  Greece. 2014. 9th international anti-cancer congress
 9. Celal Güven, Onder Yumrutaş, Leyla Türker Şener, Yusuf Özay, Işıl Albeniz, Haydar Bağış, İbrahim Bozgeyik, Atilla Yıldız, Müfide Aydoğan Ahbab. Evaluation of anticancereffects of Cetrariaislandicaextract on Huvecand Human breastcancer celllines. FEBS, France, 2014.
 10. Haydar Bagis (2011): Production of recombinant therapeutic proteins in the milk of transgenic animals. Abstracts/Current Opinion in Biotechnology Volume: 22 Supplement: 1   Pages: S26-S26
 11. Tolga Akkoc, Ali Cihan Taskin, Arzu Tas Caputcu, Sezen Arat, Haydar Bagis (2011): Comparing SSV and OPS vitrification techniques and different solutions on cryopreservation of mouse blastocysts. Abstracts/Current Opinion in Biotechnology Volume: 22   Supplement: 1   Pages: S52
 12. Haydar Bagis, Digdem Aktoprakligil, Cagatay G Gunes,Tolga Akkoc, Gaye Cetinkaya, Orhan Kankavi, Ali Cihan Taskin, Sezen Arat, Korhan Arslan, Munis Dundar, Vania L Tsoncheva, Ivan G Ivanov (2011): Determination of human interferon gamma in thetransgenic mice milk by modified Kynurenine bioassay test. Abstracts/Current Opinion in Biotechnology Volume: 22   Supplement: 1 Pages: S54
 13. Digdem Aktoprakligil Aksu, Cansu Agca, Soner Aksu, Haydar Bagis, Tolga Akkoc, Arzu Tas Caputcu, Sezen Arat, Ali Cihan Taskin, Sedat Hamdi Kizil, Hakan Sagirkaya, Yuksel Agca (2011): Gene expression profiling of in vitro-derived and in vivoderived bovine blastocysts using microarray analysis. Abstracts/Current Opinion in Biotechnology Volume: 22   Supplement: 1 Pages: S53-54.
 14. Aksu, DA; Agca, C; Aksu, S, Bagis H, Agca Y (2011). Gene Expression Profiles Of In Vitro- And In Vivo-Derived Bovine Embryos Reproduction Fertility and Development Volume: 23 Issue: 1 Pages: 190-
 15. Ali Cihan TASKIN, Tolga AKKOC, Haydar BAGIS, Sezen ARAT. Research On The Different Periods Of Mouse Embryos Obtained By Superovulation 3rd East Mediterrananean İCLAS(İnternational Councial for Laboratary Animal Sicence) 13-15 Haziran (2011).
 16. Arslan K, Bağış H, Dündar M (2009): Effects Of Seperate Or Simultaneous İnjection Of Two Different Genes (Enhanced Green-Fluorescence Protein Gene, Human Gamma İnterferon Gene) On Transgenic Mice Recovery.Mediterranean Medical Genetics Meeting
 17. Denizci, M., Aslan, O., Koban, E., Aktoprakligil, D., Aksu, S., Balcioglu, K.,Turgut, G., Erdag, B., Bagis, H., Arat, S “ A Genetic Study on Turkish Horse Breeds Based on Microsatellite and mtDNA Markers and Inferences for Conservation”.EAAP (2009): Biodiversity and Sustainable Animal Production Systems - Barselona – İspanya
 18. Evren Koban; Arzu Tas; Ozgur Aslan; Tolga Akkoc; Sezen Arat; Haydar Bagis. (2009):  Sexing of Bovine Embryos Based on PCR Technique. Reprod Fertility Dev. 21 (1) 230
 19. S Arat, A Tas, H Bagis, H Sağırkaya, Y Nak, D Nak, T Akkoc; G Cetinkaya, (2009): Cloning Of Anatolian Grey Bull. Reprod Fertility Dev. 21 (1) 110-111.
 20. Tas, S Arat, G Cetinkaya, T Akkoc; H Bagis, The Effect Of Electrical Pulse On Nuclear Transfer (Nt) Bovine Embryos From Cartilage Cells. Reprod Fertility Dev. (2009): 21 (1) 126-127.
 21. Haydar Bagis, Digdem Aktoprakligil, Cagatay Gunes, Tolga Akkoc, Orhan Kankavi, Gaye Cetinkaya, Ali Cihan Taskin, Korhan Arslan, Sezen Arat Vania L. Tsoncheva, Ivan G. Ivanov: Expression of human gamma interferon (hIFNg) in the milk of transgenic mice. 2nd Mediterranean Clinical Immunology Meeting. 4 -7 Ekim (2008).
 22. Haydar Bağış, Arzu Tas, Orhan Kankavi (2008): Investigation of Fish Antifreeze Protein (AFP) Expression In Fibroblast Cell of Transgenıc Mice Carryıng Afp Gene By Immunohıstochemical And Western Blot Analysis. FEBS Journal. 275 (Supp. 1) 298. SCI. Imp.Fak. (3.139)
 23. Haydar Bağış, Arzu TAŞ, Tolga AKKOÇ (2008): Investıgatıon of Antıfreeze Proteın (Afp) Expressıon In Oocytes And Embryos of Transgenic Mıce Wıth Carryıng Afp Gene By Immunohıstochemical Staning. FEBS Journal. 275 (Supp. 1) 296. SCI. Imp.Fak. (3.139)
 24. Haydar Bağış, Tolga Akkoc, Soner Aksu (2008):  Cryogenic Effect of Fish Antifreeze Protein (AFP) on One-Cell Stage Transgenic Mouse Vitrifed Embryos. FEBS Journal. 275 (Supp. 1) 388. SCI. Imp.Fak. (3.139)
 25. 19.S Arat, A Tas, G Cetinkaya, T Akkoc; H Bağış (2008): The Effects Of Embryo Culture Medıums On Reprogrammıng of Cartılage Cells From Male And Female Cow. FEBS Journal. 275 (Supp. 1) 296. SCI. Imp.Fak. (3.139)
 26. Berrin Erdağ, Diğdem Aktopraklıgil, Evren Koban, Soner Aksu, Koray Balcıoğlu, Özgür Aslan, Melis Denizci, Gazi Turgut, Haydar Bağış, Sezen Arat. A Preliminary Genetic Analysis of Some Turkish Horse Breeds and Implications for Breed Management Studies. The Evolutionary Biology Meeting. Marsilya-Fransa. 24-26 Eylül (2008).
 27. Ekici, A., Aktopraklıgil, Timur. M., Bağış.H. (2007): “The effect of linear and plasmid EGFP gene construct which used in generating transgenic zebrafish on the transgene integration” başlıklı poster sunum. 24-27 October (2007), International Conference and Exhibition Organized by the European Aquaculture Society in cooperation with Eurasia Trade Fairs and Future Fish Eurasia 2007 Hosted by the Turkish Federation of Aquaculture & Fisheries.
 28. Ekici, A., Aktopraklıgil, Timur. M., Akkoç.T., Bağış.H. (2007): “GFP as a genetic marker throughout the life cycle of transgenic zebrafish under the control of the CMV enhancer/promoter” başlıklı sözlü sunum. 28-30 June 2007, 1st International Arab African Fish Resources Conference and Exhibition.
 29. Bagis H., Arat, S., Odaman H., Tas A. (2006) Effect of oocytes age on the development of parthenogenetic embryos and of concentration on embryo development in vitro. Rep. Fertility Dev.
 30. Arat, S., Bagis H., Tas A., Akkoc T. Effect of several parameter on parthenogenetic bovine embryo development in vitro.  Reprod Fertility Dev. 2006.
 31. Akkoc T, Soysal İ, Bagıs H. (2006): The Effect of KSOM and R1ECM-BSA Culture Medium in SSV Vitrification in Spraque Dawley Rat Pronuclear-Stage Embryos. 57th Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Antalya.). 17-20 Eylül 2006.
 32. Bagis H. (2005): Effect of Chemically Defined Culture Medium Supplemented With b-Mercaptoethanol and Amino Acids on Implantation and Development of Different Stage In Vivo- or In Vitro- Derived Mouse Embryos. The Sixth Royan International Research Award Reproductive Biomedicine and Stem Cell Congres.5-10 September 2005 Tehran-Iran. Oral Presentation
 33. Bagis H (2005): Exposure to warmer post-operative temperatures reduces hypothermia caused by anesthesia and significantly increases the implantation rate of transferred embryos in mouse .The Sixth Royan International Research Award Reproductive Biomedicine and Stem Cell Congres.5-10 September 2005 Tehran-Iran. Oral Presentation.
 34. Dinyés A. Bagis, H., Weizhi Ji, Kazuhiro K, Jang-Won L, Xilong Li, Tkashi N, Giorgi Antonio P, Tamas Somfai, Wei S, Xiangzhong Y (2003): Gene Banking: Cryopreservation of gametes in rare breeds and species that the gametes are Difficult to freeze such as the pig. Opportunities and challenges for the animal industry in the 21st century. Eshminger Days International conference 15-17 October 2003. Hungary.
 35. L.Keskintepe, I. Houwink-Manville, H Bagis (2000): “Effect of lyophilized mouse sperm storage time on mouse embryo development after ICSI”.3rd International Conference on Transgenic Animals. 16-21 October 2000, Bejiing-China,
 36. Rzucidlo SJ, Bagis H, Brackett BG. (1997): Production and identification of transgenic mice for cytomegalovirus-controlled expression of glutathione synthetase. Annual meeting of Southeast Reproductive Action Group, Eylül 1997 Athens, USA.

 

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN YAYINLAR

 1. Haydar Bağış, Özden Öztürk, Abdulvahit Aşık, Muhammer Özgür Çevik: Metopic synostosis in a patient with isochromosome 18p.  14. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi. Ankara. 20-22 Kasım 2020.
 2. Özden Öztürk, Haydar Bağış, Mehmet Emin Parlak, Muhammer Özgür Çevik.: Rare Mechanism of Beckwith Wiedemann Syndrome: Gain of Methylation at Imprinting Center 1 on the Maternal Allele 14. Ulusal Tıbbi genetik Kongresi. Ankara. 20-22 Kasım 2020.
 3. Onur Recep Gündüz, Özden Öztürk, Hacı Ballı, Muhammer Özgür Çevik, Haydar Bağış: The ATM gene pathogenic variant associated with ataxia-telangiectasia. 14. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi. Ankara. 20-22 Kasım 2020.
 4. Bağış H, Saygılı H, Öztürk Ö, Almiş H, Çevik MÖ, Cause of craniosynostosis in a monozygotic  twin case; Crouzon syndrome, Poster Sunumu, V. International Participated Erciyes Medical Genetics Days Congress, 20 Subat 2020, 22 Subat 2020.
 5. Öztürk Ö, Saygılı H, Bıçakçıoğlı I, Çevik MÖ, Bağış H. Novel RAB3GAP1 mutation causing Warburg Micro syndrome in Turkish girl, Sözlü Sunum, V. International Participated Erciyes Medical Genetics Days Congress, 20 Subat 2020, 22 Subat 2020.
 6. Muhammer Özgür Çevik, Haydar Bağış:  Autosomal recessive form of clouston syndrome? Erciyes Üniversitesi Tibbi Genetik Günleri, 20-22 Şubat 2020.
 7. Haydar Bağış, Hamide Saygılı, İbrahim Kökçam, Özden Öztürk, Muhammer Özgür Çevik: Neurofibromatosis Type Rare Form: 17q12 Microdeletion Syndrome. Poster Sunumu, Erciyes Üniversitesi Tibbi Genetik Günleri, 21-23 Şubat 2019.

 8. Hamide Saygılı, Hilal Aydın, Özden Öztürk, Muhammer Özgür Çevik, Haydar Bağış. Kleefstra Syndrome (9q34.3 Microdeletion Syndrome): A Case Report. Poster Sunumu, Erciyes Üniversitesi Tibbi Genetik Günleri, 21-23 Şubat 2019.
 9. Özden Öztürk, Hamide Saygılı, Semih Bolu, Muhammer Özgür Çevik, Haydar Bağış. Cornelia de lange syndrome with a de-novo novel NIPBL mutation and a coincidental 10q11.22-q11.23 deletion. Sözlü Sunumu, Erciyes Üniversitesi Tibbi Genetik Günleri, 21-23 Şubat 2019.
 10. H. Bağış, H. Saygılı, H. Aydin & Ö. Öztürk, Ataxia Telangiectasia: Case Report, Poster Sunumu, Uluslararası Katılımlı 13. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, 07 Kasım 2018, 11 Kasım 2018, 2147-2092.
 11. C. C. Aksoy, Ö. F. Karaçorlu, P. Ö. Çubuk, F. M. Erdem, H. Saygili, Ö. Öztürk, H. Bağış, Atypical Mosaic Trısomy 9: A Case Presentation With 47,xx,+9[26]/45,x[24] Karyotype, Poster Sunumu, Uluslararası Katılımlı 13.ulusal Genetik Kongresi, 07 Kasım 2018, 11 Kasım 2018, 2147-2092.
 12. M. Ö. Çevik, Ö. Öztürk, H. Aydin, H. Saygili & H. Bağış, Case Diagnosed With Smith-magenis Syndrome, Sözlü Sunum, Uluslararası Katılımlı 13.ulusal Genetik Kongresi, 07 Kasım 2018, 11 Kasım 2018, 2147-2092.
 13. H. Saygili, H. Aydin, Ö. Öztürk & H. Bağış, Cohen Syndrome; A Novel Mutatıon In Vps13b Gene, Poster Sunumu, Uluslararası Katılımlı 13.ulusal Genetik Kongresi, 07 Kasım 2018, 11 Kasım 2018, 2147-2092.
 14. Ö. Öztürk, H. Saygili, S. Bolu, Ö. F. Karaçorlu & H. Bağış, From Fenotype To Genotype : Cornelia De Lange Syndrome Case Report, Poster Sunumu, Uluslararası Katılımlı 13.ulusal Genetik Kongresi, 07 Kasım 2018, 11 Kasım 2018, 2147-2092.
 15. E. Y. Çirak, Ö. F. Karaçorlu, P. Ö. Çubuk, H. Saygili, Ö. Öztürk & H. Bağış, Mental Retardation: A Case Presentation With De Novo Unbalanced Reciprocal Translocation, Poster Sunumu, Uluslararası Katılımlı 13.ulusal Genetik Kongresi, 08 Kasım 2018, 11 Kasım 2018, 2147-2092.
 16. Ayça Erkuşli, Ömer Faruk  Karaçorlu, Tuğba Akın Duman, Pelin Özyavuz Çubuk, Hamide Saygili, Haydar Bağış: Maternal  t(4;10)(q28;p15) Resiprokal Translokasyon Kaynaklı 10p15.3 Mikrodelesyonuna Sahip Olgu Sunumu. Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi. 7-11 Kasım 2018. Antalya, Türkiye
 17. H. Bağış, H. Saygili, S. Bolu, Ö. F. Karaçorlu, Ö. Öztürk & M. Ö. Çevik, A Case Study Of Pseudohypoparathyroidism Type Ia, A Mutation Of The Gnas Gene, Poster Sunumu, Erciyes Universitesi Tibbi Genetik Gunleri, 08 Mart 2018, 10 Mart 2018, 2149-2247.
 18. H. Saygili, S. B. (. K. O. Kullanici), Ö. Öztürk, M. Ö. Çevik & H. Bağış, The Autoimmune Regulator (aire) Gene Variant Associated With Autoimmune Polyendocrine Syndrome Type 1, Poster Sunumu, Erciyes Üniversitesi Tibbi  Genetik Günleri, 08 Mart 2018, 10 Mart 2018, 2149-2247.
 19. O. F. Karacorlu, H. Bağış, I. Guney, M. Z. Kara, S. Ceylaner; Congenital Variant of Rett Syndrome: Three siblings with FOXG1 mutation due to maternal gonodal mosaicism in a Turkish family. European Human Genetics Conference 2018.
 20. Ömer Faruk Karaçorlu, Haydar Bağış, Mustafa Çetin, Önder Yumrutaş, İbrahim Bozgeyik: Micro RNA 373-3p serum levels related with coronary artery disease and myocardial infarction. Erciyes Tıp Genetik Günleri 2017. 11-13 Mayıs 2017. Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 21. Haydar Bağış, M. Özgür Çevik, Hamide Saygılı, Ömer Faruk Karaçorlu, M. Selçuk Tabak: Waardenburg syndrome type 1: A novel mutation in PAX3 gene. Erciyes Tıp Genetik Günleri 2017. 11-13 Mayıs 2017. Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 22. Haydar Bağış, Hamide Saygılı, Ömer Faruk Karaçorlu, İlker Güney, Nilüfer Çetiner, M. Özgür Çevik: A case presentation with Wolf-Hirschhorn Syndrome. Erciyes Tıp Genetik Günleri 2017. 11-13 Mayıs 2017. Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 23. Haydar Bağış: CRISPR-Cas9 Transgenıc Mice for Genome Edıtıng And Cancer Modelıng. Erciyes Tıp Genetik Günleri 2017. 11-13 Mayıs 2017. Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 24. Güven Celal,Taşkın Güven Eylem,Yumrutaş Önder,Türker Şener Leyla,Özay Yusuf,Dal Fulya,Ahbab Müfıde,Bozgeyık İbrahım,Albenız Işıl,Bağış Haydar,Yıldız Atıla,Üçkardeş Fatıh,Akçakaya Handan (2017).  Streptozotosin Uygulanan İnsan Pankreatik Β Hücre Soyu (1.1b4) Üzerine Leontice Leontopetalum Ekstratının Antidiyabetik Etkilerinin Araştırılması..  28-29. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Biyofizik Kongresi.
 25. Ibrahım Halıl Erdogdu, Onder Yumrutas, M. Ozgur Cevık, Ibrahım Bozgeyık, Mıyase Erdogdu, Hacı Mehmet Inan, Haydar Bagıs. Differential Expression Of Piwil2 In Papillary Thyroid Cancer. Vı. International Molecular Medicine Congress 2017. İstanbul-Turkey.
 26. Muhammer Özgür Çevik, Deniz Şanlı, Fatih Doğan, Ezgi Şanlı, Haydar Bağış: Masif pulmoner emboliye bağlı genç ölümü oral kontraseptifler tetiklemiş olabilir mi? Ulusal Tıbbi Biyoloji Genetik Kongresi. 26-29 Ekim2017. Fethiye.
 27. M. Özgür Çevik, Zeynep Karakaya, Muhammed Karakaya, Haydar Bağış: CFTR geninde homozigot c.650 A>C mutasyonun kliniğe yansıyan fenotipi. Ulusal Tıbbi Biyoloji Genetik Kongresi. 26-29 Ekim2017. Fethiye.
 28. Haydar Bağış: Transgenetik ve klonmada güncel gelişmeler. Ulusal Tıbbi Biyoloji Genetik Kongresi. 26-29 Ekim2017. Fethiye.
 29. Serdar OLT, Orhan ÖZNAS, Haydar BAĞIŞ, Eda Tahir Turanlı. Chemerin Gen Polimorfizmi ile Tip2 Diyabet Mellitus arasındaki İlişkinin İncelenmesi. AHEKON 2017.
 30. Haydar Bağış, Ömer Faruk Karaçorlu, İlker Güney, Derya Çolak: Beckwith-Wiedemann Sendromu: Yenidoğan Döneminde Klinik ve Genetik Tanı Alan İkiz Olgu Sunumu: Sanko Üniversitesi 2. Tıpta İnovasyon Buluşmaları. 5-7 Mayıs 2016. Gaziantep
 31. Haydar Bağış, M.Özgür Çevik, İlker Güney, Abdulkadir Sarı,  Mehmet Şirik, Ömer Faruk Karaçorlu: Rasopatiler: NF1 Geninde Yeni Bir Mutasyon Ve Atipik İskelet Bulguları Olan Nörofibromatozis Tip 1 Olgu Sunumu: 3. Nörometabolik Dismorfoloji Sempozyumu. 10-12 Mart 2016. İstanbul.
 32. Haydar Bağış, M.Özgür Çevik, İlker Güney, Ömer Faruk Karaçorlu: Tekrarlayan Gebelik Kayıpları: Trombofili ve Translokasyon Taşıyıcısı Annenin Obstetrik Öyküsü: II. Hematolojik Genetik Sempozyumu. 24-26 Şubat 2016. Ege Üniversitesi, İzmir
 33. Ömer Faruk Karaçorlu, İlker Güney, M. Özgür Çevik, Haydar Bağış: Chromosome Abnormalıtıes At Prımary Amenorrhae Female Phenotypes And Clınıcal Evaluatıon: A Case Serıes Report: Tıbbi Genetik ve Klinik Uygulamaları Kongresi. 11-13 Şubat 2016. Erciyes Üniversitesi, Kayseri
 34. Haydar Bağış, M. Özgür Çevik, İlker Güney, Ömer Faruk Karaçorlu, İbrahim Hakan Bucak, Derya Çolak, Murat Şahin: Two Trisomy 18 And One Atypical Trisomy 21 Case Report: Tıbbi Genetik ve Klinik Uygulamaları Kongresi. 11-13 Şubat 2016. Erciyes Üniversitesi, Kayseri1.Muhammer Özgür Çevik, Ömer Faruk Karaçorlu, Murat Şahin, Ahmet Köse, Haydar Bağış: Noonan Sendromunun Kardiyo-fasiyo-kutanöz ve Costello Sendromlarından Ayırt Edilmesinde Genetik Analiz ve Genetik Danışmanlığın Rolü: Vakıa Raporu. 11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi. 24-27 Eylül 2014. İstanbul
 35. 2.Muhammer Özgür Çevik, Ömer Faruk Karaçorlu, İbrahim Hakan Bucak, Ahmet Köse, Murat Şahin, Mehmet Turğut, Haydar Bağış: Nadir Bir Olgu Sunumu:Simpson-Golabi-Behmel Sendromlu 6 Aylık Erkek Bebek. 11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi. 24-27 Eylül 2014. İstanbul
 36. 3.Muhammer Özgür Çevik, Ömer Faruk Karaçorlu, Ahmet Köse, Murat Şahin, İbrahim Hakan Bucak, Habip Almış, Velat Çelik, Haydar Bağış, Mehmet Turğut, Hüseyin Onay. 11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi. 24-27 Eylül 2014. İstanbul: GDF6 Geninde Mutasyon Bulunmayan İki Hastanın Klippel Feil Sendromu Olgu sunumu. 11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi. 24-27 Eylül 2014. İstanbul
 37. 4. Muhammer Özgür Çevik, Çapan Konca, Mehmet Tekin, Habip Almış, İbrahim Hakan Bucak, Ömer Faruk Karaçorlu, Mehmet Turğut, Haydar Bağış: Down Sendromu (Trizomi 21) ve SMA tip-I Sendromuna Aynı Anda Sahip Nadir Olgu Sunumu. 11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi. 24-27 Eylül 2014. İstanbul
 38. 5.Muhammer Özgür Çevik, İbrahim Hakan Bucak,Ahmet Köse, Murat Şahin, Haydar Bağış, Mehmet Turğut: Konjenital Aksesuar Parmağın Eşlik Ettiği, TXB-5 Geninde Mutasyon Bulunmayan, Holt Oram Sendromlu Kız Bebek. 11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi. 24-27 Eylül 2014. İstanbul.
 39. 6.Muhammer Özgür Çevik,İbrahim Hakan Bucak, Ömer Faruk Karaçorlu, Haydar Bağış, Mehmet Turğut: Clouston Sendromu ( diğer adıyla Hidrotik Ektodermal Displazi-tip-2 (HED2, OMIM#129500) ) Belirtileri Gösteren Ancak Otozomal Resesif Kalıtımlı, GJB6 Geninde (OMOM#604418) Yeni Bir Mutasyonu (p.Gly.45Srg,c.133G>C) Bulunan Olgu Sunumu. 11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi. 24-27 Eylül 2014. İstanbul.
 40. 7. Muhammer Özgür Çevik, Fatih Doğan, Bülent Petik, Ömer Faruk Karaçorlu, Haydar Bağış: Herediter Sensoriyal ve Otonomik Nöropati Tip II Olduğunu Düşündüğümüz Nadir Olguda Genetik Danışmanlığın Önemi. 11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi. 24-27 Eylül 2014. İstanbul.
 41. 8.Muhammer Özgür Çevik, İbrahim Hakan Bucak, Ömer Faruk Karaçorlu, Velat Çelik, Habip Almış,Haydar Bağış, Mehmet Turğut: Simpson-Golabi-Behmel Sendromu Olduğunu Düşündüğümüz Sekiz Aylık Erkek Bebek. 11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi. 24-27 Eylül 2014. İstanbul
 42. 9. Muhammer Özgür Çevik, Ömer Faruk Karaçorlu, Haydar Bağış: 46,XY,rob (14;21)(q10,q10),+21 Karyotipli Down Sendromlu Hasta. 11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi. 24-27 Eylül 2014. İstanbul.
 43. 10. Muhammer Özgür Çevik, Mustafa Kaplanoğlu, Serdar Ceylaner, Haydar Bağış: İnensefali Bulgusu Hariç Balci-Gershoni-Baruch Sendromu’yla (BGBS) Örtüşen Sendromik Fetus: Yeni Bir Sendrom mu yoksa bir BGBS türevi mi? 11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi. 24-27 Eylül 2014. İstanbul.
 44. 11.Muhammer Özgür Çevik, Hakan Sezgin Sayıner, Haydar Bağış: Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF) Kliniğinden Çoğunlukla Sorumlu MEFV Geni Mutasyonları Bruselloza Karşı Koruma Adaptasyonu mu? 11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi. 24-27 Eylül 2014. İstanbul.
 45. 12.Muhammer Özgür Çevik, Can Benlioğlu, Ömer Faruk Karaçorlu, Haydar Bağış: 46,X,+mar[35]/45,X[15] Karyotipli 35 Yaşındaki Erkek Hastanın İnfertilite Olgusu. 11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi. 24-27 Eylül 2014. İstanbul.
 46. 13.Muhammer Özgür Çevik, Ömer Faruk Karaçorlu, Mehmet Selçuk Tabak, Haydar Bağış:49,XXXXX,15PS+[2]/46,XX,15PS+[48] Karyotipli Hastanın Obstetrik Öyküsü. 11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi. 24-27 Eylül 2014. İstanbul
 47. 14.Muhammer Özgür Çevik, Mustafa Kaplanoğlu, Haydar Bağış: Ektopik Gebelik Belirtileri Veren Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF) Nöbeti: MEFV Geni R202Q Heterozigot Mutasyon Genotipi. 11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi. 24-27 Eylül 2014. İstanbul.
 48. 15.Muhammer Özgür Çevik, Ömer Faruk Karaçorlu, Haydar Bağış: Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Bulunan IVF Merkezlerinde Genetik Danışmanlık Yaklaşımı Sıkıntısı: Olgu Sunumu. 11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi. 24-27 Eylül 2014. İstanbul.
 49. 16.Muhammer Özgür Çevik, Yasin Sarıkaya, Haydar Bağış: Artmış Venöz Tromboz Riski Olan Faktör V Leiden G1691A het, MTHFR C677T het, Beta fibrinojen G455A hom, PAI-Serpine 4G/4G Genotipli Hastanın Ani İşitme Kaybı Profilaktik Doz Aspirin ileTedavi Olabilir mi? 11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi. 24-27 Eylül 2014. İstanbul.
 50. 17.Taşkın A,C, Akkoç, T, Arat S, Bagis H (2011). Süperovulasyonun farklı fare ırklarında sekiz hücresli embriyo sayısı üzerine etkisi. 6. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi-Antalya, 18-22 Mayıs 2011
 51. 18.Akkoç, T, Caputcu A, Bagis H, Arat S  (2011).Sığır oositlerinin katı yüzey vitrifikasyon tekniği ile vitrifikasyonu, vitrifikasyon sonrası in vitro gelişim oranlarının incelenmesi. 6. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi-Antalya, 18-22 Mayıs 2
 52. 19.Ali Cihan Taşkın, Tolga Akkoç, Haydar Bağış, Sezen Arat (2010): Biyopsi Uygulamasının in vitro Sığır  Blastosist Gelişimi Üzerine Etkisi Uluslar arası Katılımlı Veteriner Hekimliği Kongresi ve Expovet. 3-6 Haziran 2010 İstanbul.
 53. 20.Akkoç T, Bağış H, Taşkın vC, Arat S (2010) Beta-mercaptoethanolün sığır yumurtasının maturasyonun ve blastosist gelişimi oranı üzerine etkisi.X. Ulusal Histoloji- Embriyoloji Kongresi 17-20 Mayıs 2010 Çeşme
 54. 21.Çaputçu Taş A, Arat S, Akkoç T, Çetinkaya G, Bağış H, Pabuccuoğlu S, Cirit Ü, Demir K, Senuver A, Kılıçaslan R, Sağırkaya H, Nak Y, Nak D, Tuna B (2010): Anadolu boz sığır klonlarında plasentanın incelenmesi X. Ulusal Histoloji – Embriyoloji Kongresi. 17-20 Mayıs 2010 Çeşme.
 55. 22.S Arat, A Tas Cabutcu, T Akkoc, G Cetinkaya, H Bağıs, S Pabuccuoğlu, U Cirit, K Demir, K Ak, A Senunver, R Kılıcaslan, H Sağırkaya, Y Nak, D Nak (2009) “Anadolu Boz Sığırının Klonlanması” XVI. Biyoteknoloji Kongresi 14-16 Aralık 2009, Antalya
 56. 23.Soner AKSU, Diğdem AKTOPRAKLIGİL, Evren KOBAN, Özgür ASLAN, Melis DENİZCİ, Koray BALCIOĞLU, Berrin ERDAĞ, Haydar BAĞIŞ, Sezen ARAT, “Gen Kaynaklarının Ve Biyoçeşitliliğin Korunması Kapsamında Yerli At Irklarının Genetik Karakterizasyonu” 9. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi 7-10 Ekim 2009, Nevşehir.
 57. 24.Mesut Çevik, Arzu Taş, Tolga Akkoç, Haydar Bağış, Sezen Arat Partenogenetik Aktivasyon ve in vitro Fertilizasyon ile Üretilmiş Sığır Embriyolarının Ardışık Kültür Medyumunda Gelişim Oranları. V. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi. 1-4 Ekim 2009 Elazığ.
 58. 25.Tolga Akkoç, Arzu Taş Çaputçu, Haydar Bağış, Sezen Arat Farklı Somatik Hücre Tipleri Kullanılarak Yapılan Nükleer Transfer Sonucunda Elde Edilen Blastosistlerin Vitrifikasyonu V. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi. 1-4 Ekim 2009 Elazığ.
 59. 26.Arzu Taş Çaputçu, Sezen Arat, Tolga Akkoç, Gaye Çetinkaya, Haydar Bağış, Şakir Sekmen, Erman Ateş, Erdoğan Sezgin Farklı Hayvan Irklarına Ait, Farklı Hücre Tiplerinin Sığır Klon Embriylarının Gelişimi Üzerine Etkisi V. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi. 1-4 Ekim 2009 Elazığ.
 60. 27.Arzu Taş Çaputçu, Sezen Arat, Tolga Akkoç, Gaye Çetinkaya, Haydar Bağış, Şakir Sekmen, Erman Ateş, Deniz Soysal. Sığır Nüklear Transfer Çalışmalarında Hücre Tipi ve Senkronizasyonunun Embriyo Gelişimi Üzerine Etkisi V. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi. 1-4 Ekim 2009 Elazığ.
 61. 28.Sezen Arat, Arzu Taş Çaputçu, Tolga Akkoç, Gaye Çetinkaya, Haydar Bağış, Şakir Sekmen, Erman Ateş. Aynı Hayvana Ait Farklı Hücre Tiplerinin ve Büyüme Faktörlerinin Embriyo Gelişimi Üzerine Etkileri [Sözlü Sunum] V. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi. 1-4 Ekim 2009 Elazığ.
 62. 29.Tolga Akkoç, Haydar Bağış, Ali Cihan Taşkın, Sezen Arat. Fertilizasyon Medyumlarının ve Sperma Yıkama Solüsyonlarının Sığır Blastosist Gelişim Oranları Üzerine Etkisi [Sözlü Sunum] V. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi. 1-4 Ekim 2009 Elazığ.
 63. 30.Tolga Akkoç, Haydar Bağış, Ali Cihan Taşkın, Sezen Arat. Fertilizasyon Sürelerinin ve Farklı Kültür Medyumlarının Sığır Blastosist Gelişimi Oranı Üzerine Etkisi [Poster Sunum] V. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi. 1-4 Ekim 2009 Elazığ.
 64. 31.Ali Cihan Taşkın, Tolga Akkoç, Haydar Bağış, Sezen Arat Fare Blastosist Kesiminin İmplantasyon Oranlarına Etkisi [Sözlü Sunum]. V. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi. 1-4 Ekim 2009 Elazığ
 65. 32.Tolga Akkoç, Haydar Bağış, Ali Cihan Taşkın, Sezen Arat Kültür Medyumundaki BSA Miktarlarının İnek Blastosist Gelişimi Üzerine Etkisi V. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi. 1-4 Ekim 2009 Elazığ
 66. 33.Haydar Bağış, Korhan Arslan, Tolga Akkoç, Diğdem Aktoprakligil, Gaye Çetinkaya, Sezen Arat: İnsan Gamma İnterferon (Hifn-Gamma) Geni Taşıyan Transgenik Farelerin Eldesi. III.Veteriner Jinekoloji Kongresi. 23-26 Ekim 2008. Antalya.
 67. 34.Haydar Bağış, Diğdem Aktoprakligil, Cağatay Güneş, Tolga Akkoç, Korhan Arslan, Gaye Çetinkaya, Korhan Arslan, Sezen Arat, and Munis Dündar: Trangenik fare eldesi çalışmalarında iki farklı gen konstraktının enjeksiyonunun doğum oranları ve transgenik fare yüzdeleri üzerine etkisi.  III. Veteriner Jinekoloji Kongresi. 23-26 Ekim 2008. Antalya.
 68. 35.Haydar Bağış, Tolga Akkoç, G. Çetinkaya: Transgenik Fare Çalışmalarında Sağ Ve Sol Ovidukta Yapılan Embriyo Transferinin Doğum Oranları. III.Veteriner Jinekoloji Kongresi. 23-26 Ekim 2008. Antalya
 69. 36.Haydar Bağış, Tolga Akkoç: Süperovulasyonda Kullanılan Farklı Hormon Dozlarının Pronükleer Safhadaki Fare Embriyolarının Eldesi Üzerine Etkisi. III.Veteriner Jinekoloji Kongresi. Ekim 23-26 Ekim 2008. Antalya
 70. 37.G. Çetinkaya, T. Akkoç, K. Arslan, H. Bağış: CB6/F1 hibrid farelerin sağ ve sol ovaryumlarının süperovulasyon cevabı. III. Veteriner Jinekoloji Kongresi. 23-26 Ekim 2008. Antalya.
 71. 38.Tolga Akkoç, Arzu Tas, Gaye Çetinkaya, Haydar Bağiş, Sezen Arat:  Partenogenetik Sığır Blastosistlerinin Open Pulled Straw (Ops) Vitrifikasyon Yöntemi İle Dondurulması Ve Çözündürülmesinde Kullanılan Fcs Miktarlarının Blastosist Canlılık Oranları Üzerine Etkisi. III.Veteriner Jinekoloji Kongresi. 23-26 Ekim 2008. Antalya.
 72. 39.S. Arat, A. Taş, H. Bağış, H. Sağırkaya, Y. Nak, D. Nak, S. Pabuccuoğlu, Ü. Cirit, E. Karaman, K. Demir, K. Ak, T. Akkoç, G. Çetinkaya: Anadolu Boz Sığrlarının Klonlaması. III.Veteriner Jinekoloji Kongresi. 23-26 Ekim 2008. Antalya.
 73. 40.Haydar Bağiş, Korhan Arslan, Tolga Akkoç, Diğdem Aktoprakligil, Gaye Çetinkaya, Munis Dündar, Sezen Arat: Transgenik Fare Embriyoların Seçiminde Güçlendirilmiş Yeşil Floresan Proteininin Markır Olarak Kullanımı. IX. Ulusal Histoloji Ve Embriyoloji Kongresi. Adana.   20-23 Mayıs 2008.
 74. 41.Haydar Bağiş, Tolga Akkoç, Korhan Arslan, Gaye Çetinkaya, Arzu Taş, Sezen Arat: Pronükleer Safhadaki Fare Embriyolarının Sage Medyumlarında İn Vitro Kültürleri. Ix. Ulusal Histoloji Ve Embriyoloji Kongresi. Adana. 20–23 Mayıs 2008.
 75. 42.Bağış H, Taş A, Akkoç T.:  Antifreeze Protein (Afp) Geni Taşıyan Transgenik Farelerin Yumurta Ve Embriyolarında Afp’nin Ekpresyonun İmmunohistokimya İle Gösterilmesi. Suni Tohumala Kongresi IV. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi 25-28 Ekim 2007 Antalya.
 76. 43.Arat S. Bağış H. Odaman H. Dinnyes A.: 72 Saatlik Karkaslardan Elde Edilmiş Donör Hücreler ile Klon Embriyolar Üretilebilir. IV. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi 25-28  Ekim 2007Antalya.
 77. 44.Akkoc T, Soysal İ, Bagıs H: “Farklı Kültür Medyumlarının ve Gaz Kompozisyonunun Pronükleer Safhadaki Spraque Dawley Sıçan Embriyolarının Bölünmesi Üzerine Etkisi” . IV. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi 25-28 Ekim 2007 Antalya.
 78. 45.Ekici, A., Aktopraklıgil, Timur.M., Bağış.H: . “Farklı hücre safhalarında aktarılan genin zebra balık embriyolarının in-vitro gelişimi üzerine etkileri” IV. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi 25-28 Ekim 2007. Antalya.
 79. 46.Ekici, A., Aktopraklıgil, Timur.M., Bağış.H.  “Mikroenjeksiyon Sonrası Zebra Balığı Embriyolarının Hayatta Kalma Oranları Ve Gen Entegrasyonu Üzerine Pürifiye Edilen Gen Konstraktının Etkisi” başlıklı sözlü sunum 04-07 Eylül 2007 XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumunda. Muğla
 80. 47.Ekici. A., Timur.M.  Bağış.H. 2006 “Transgenik Çalışmalar ve Akuakültürdeki Önemi” Başlıklı Sözlü Sunum. 01-04 Eylül 2005 XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. 23(1-2), 211-214
 81. 48.Ekici, A., Timur, M., Aktopraklıgil, D., Akkoç, T., Bağış.H. “Zebra Balık Yumurtalarına Mikroenjeksiyon Tekniği ile GFP Geninin Aktarımı ve Canlılık Oranları Üzerine Etkisi” (Poster sunum). 26-30 Haziran 2006 18. Ulusal Biyoloji Kongresi.
 82. 49.Akkoç T, Bağış H, Soysal İ, Spraque Dawley Sıçanlarında Zigot Eldesi ve Farklı Kültür Medyumlarının Embriyo Gelişimi Üzerine Etkisi. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Kuşadası-Aydın. (Poster) 26-30 Haziran 2006.
 83. 50.Ekici A, Timur M, Aktopraklıgil D, Akkoç T, Bağış H. Mikroenjeksiyon Tekniği ile EGFP Geninin Zebra Balık Yumurtalarına Aktarımı ve Canlılık Oranları Üzerine Etkisi. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Kuşadası-Aydın. 26-30 Haziran 2006.
 84. 51.Bagis H. 2006.“Transgenik  Teknolojilerin Kullanım Alanları” III. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kış Okulu. 18 Mart 2006. İstanbul Ünv. Fen Fakültesi
 85. 52.Ekici .A., Timur.M., Bağış .H., 2005 “Transgenik Çalışmalar ve Akuakültürdeki Önemi” Başlıklı Sunum. 01-04 Eylül 2005 XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu.
 86. 53.Bagis H. 2005.“Transgenik ve Klonlama Teknolojilerin Kullanım Alanları” II. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kış Okulu. 18-20 Mart 2005. İstanbul Ünv. Fen Fakültesi
 87. 54.Arat S., Bagis H., Sagirkaya H., Ergin F., Mercan Odaman H. Enucleation of vitrified MII bovine oocytes. I. Turkish Veterinary Gynecology Conference, 4-6 Eylül 2003 Selcuk University, Konya, Turkey.
 88. 55.Bagis H.:‘How to production of transgenic mice tecniques’ I. Turkish Veterinary Gynecology Conference, 4-6 Eylül 2003 Selcuk University, Konya, Turkey.
 89. 56.Arat S., Bagis H., Ergin F., Sagirkaya H., Mercan Odaman H. Effect oh the hormones, serum and growth factors added into the medium and culture duration on in vitro maturation of oocytes used for nuclear transfer. I. Turkish Veterinary Gynecology Conference, 4-6 Eylül 2003 Selcuk University, Konya, Turkey.
 90. 57.Arat S., M.Odaman H., Ergin F., Bagis H. Generating cell lines from tissue stored at cold for different periods to use in nuclear transfer experiments. I. Turkish Veterinary Gynecology Conference, 4-6 Eylül 2003 Selcuk University, Konya, Turkey.
 91. 58.Bagis H., Arat S., Sagirkaya H., Ergin F., Mercan Odaman H. Effect of mineral oil on the development of mouse embryos. I. Turkish Veterinary Gynecology Conference, 4-6 Eylül 2003 Selcuk University, 
 92. 59.Bagis H., Arat S., Sagirkaya H., Mercan Odaman H., Ergin F. Effect of gassing of medium on the development of mouse embryos. I. Turkish Veterinary Gynecology Conference, 4-6 Eylül 2003 Selcuk University, Konya, Turkey.
 93. 60.Haydar Bağış: “Transgenik Hayvanların Üretim Teknolojisi” XVIII: Gevher Nesibe Tıp Günleri IV. Deneysel Klinik Araştırma Kongresi ve “Workshop”u 16-18- Mayıs 2003. Kayseri.
 94. 61.Haydar Bağış: “Transgenik Hayvanların Üretim Teknolojisi” XVIII: Gevher Nesibe Tıp Günleri IV. Deneysel Klinik Araştırma Kongresi ve “Workshop”u 16-18- Mayıs 2003.
 95. 62.H.Bağış, L, Keskintepe, H.Odaman, H. Sağırkaya: CZB Medyumunun İmplantasyon Öncesi fare Embriyolarında Görülen iki Hücre Bloğu Üzerine Etkisi. II.Ulusal Küçük Hayvan Hek.Kong.10-13 Nisan Bursa.
 96. 63.H.Bağış, L, Keskintepe, H.Sağırkaya H.Odaman, S.Çetin: Farklı Irktan Fare Oositlerinin invitro fertilizasyonunda kumulus Hücrelerinin Etkileri. II.Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, 10-13 Nisan Bursa.
 97. 64.H.Sağırkaya, H.Bağış, İ. Doğan, H.Odaman, M.K.Soylu: Değişik Gelişim Dönemlerinde Bulunan Hibrit Fare Embriyolarının Vitrifikasyon Yöntemiyle Dondurulması II. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi. S. Ü. Veteriner Fakültesi. 4-6 Eylül 2002. Konya.
 98. 65.Haydar Bağış: Trangenik Hayvanların Üretim Teknolojisi. Bitki Biyogüvenlik Araştırmaları Eğitim Programı. 12-30 Kasım 2001. TÜBİTAK, GMBAE.
 99. 66. Müge Caner, Sezen Arat, Ayşe Özer, Haydar Bağış, Hande Odaman, Beyazıt Çırakoğlu: HBV Genomunun Mikroenjeksiyon Yöntemi İle Fare Embriyolarina Aktarılarak Transgenik Fare Modelinin Oluşturulması. VI. Ulusal Tibbi Biyoloji Kongresi 2-5 Kasım 2000 Denizli
 100. 67.Haydar Bağış, Atlarda in vitro embriyo üretimi. Türk Silahlı Kuvvetleri 1’nci Türk konkur atı yetiştiriciliği sempozyumu. 28-29 Eylül 1999. Bursa. 
 101. 68.Dincturk HB,‘ Turkmenler A, Arat S, Bagis H, Cirakoglu B İnsan büyüme hormonu geni içeren transgenik fare modeli’ XII: Ulusal Biyoloji Kongresi, Trakya Üniversitesi, Edirne, Turkiye   Haziran 1994       

 KİTAP ve BÖLÜM YAZARLIĞI

 1. Bağış H. Gen ve hücre tedavisinde genom düzenleme (CRISPR/Cas9) teknolojisinin rolü. Bağcı G, editör. Gen ve Hücre Tedavisinde Güncel Gelişmeler. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.1-13.
 2. “Güncel Biyoteknoloji ve Uygulamaları” Kitabı. Editor ve yazar. Erciyes Üniversitesi Yayınları: 180. ISNB: 978-605-67442-0-4- KAYSERİ 2017. Editör ve Yazar: Haydar BAĞIŞ, Munis DÜNDAR
 3. “Tıbbi Genetik ve Klinik Uygulamaları” 2016. Bölüm Yazarı
 4. “Modern Biyoteknoloji ve Uygulamaları” Kitabı. Editor ve yazar. Erciyes Üniversitesi Yayınları: 180. ISNB:978-975-6478-63-9 KAYSERİ 2010. Editör ve Yazar: Haydar BAĞIŞ, Munis DÜNDAR.
 5. Kitap Bölümü Yazarlığı: “Cerrahi Araştırma, Araştırma Planlama, Değerlendirme ve Sunum, Deney Hayvanları, Özgül Deneysel Modeller “ Kitabı. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Dr. İskender Sayek (Nobel Tıp) 2005. ISBN: 975-420-448-9
 6. Kitap Bölümü Yazarlığı: “Küçük Deney Hayvanlarından Rat” Editör. Orhan Yücel.  Matris Tanıtım Baskı Hizmetleri. Mayıs 2012 (1. Baskı). ISBN:978-605-87501-2-8.
 7. Haydar Bağış: Kitabı Hazırlayan Yazarlardan ‘Resimli Deney Hayvanları Terimleri Sözlüğü’ Türk Dil Kurumu 2014. ISBN 97-975-162839-8
 8. Curent Application of Biotechnology. Chapter 5: “Production of Therapeutic Recombinant Proteins in Transgenic Animals”2015. ISBN: 978-065-85579-0-1.

 

KURS KİTAPLARI

1.Haydar Bağış (Editör) Deney Hayvanları Kullanım Kurs Kitabı. TÜBİTAK-MAM 2006.

2.Haydar Bağış (Editör) Deney Hayvanları Kullanım Pratik Kurs Kitabı. TÜBİTAK-MAM 2006.

3.Haydar B, Hande O, Hakan S, (2001): “Yardımcı Üreme Teknikleri (IVF, ICSI) ve Transgenik Hayvan Üretiminde Kullanılan Yöntemler (DNA Mikroenjeksiyonu, PCR)” Kurs kitabı. TÜBİTAK, MAM, GMBE

4.Haydar B, Sezen A, Levent K, Hande O, Hakan S, (2000): “Fare Embriyolarında Uygulamalı Mikroenjeksiyon ve Transgenik Manipulasyonlar” Kurs kitabı. TÜBİTAK, MAM, GMBE,

5.Sezen A, Haydar B. (1998): “Fare Embriyoları Manipulasyonları ve Gen Transferi Teknikleri” kurs kitabı. TÜBİTAK, MAM, GMBE.


PROJE YÜRÜTÜCÜLÜĞÜ YAPTIĞI VE ÇALIŞTIĞI POJELER

 

 • TÜBİTAK-1001 ÇABA “Nekroptoz Yolağının Düzenlenmesinde Pacer Lncrna Molekülünün Rolünün Araştırılması” Şubat 2024 Devam ediyor. Araştırmacı.

 • TÜBİTAK-1004 ‘’Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları ve Uygulamaları’’2021 Danışman. Devam Ediyor.

 • ADYÜ-BAP: “Çeşitli kemoterapötik ilaçlara karşı gelişen ilaç direncinde rol oynayan uzun kodlamayan RNA'ların belirlenmesi ve terapötik olarak hedeflenmesi” TIPFMAP/2023-0004, 05.01.2023-04.01.2025. Araştırmacı. 

 • ADYÜ-BAP “Ewing sarkomu bulunan hastalarda uzun kodlamayan RNA’ların taranması ve ekspresyon seviyelerinin belirlenmesi” SHMYOMAP/2023-0001. 05.01.2023-05.07.2024. Araştırmacı.

 • AADYÜ-BP: “Nekroptoz yolağında uzun kodlamayan RNA’ların rolünün araştırılması” SHMYOMAP/2021-0001, 08.12.2021-19.10.2023 (tamamlandı).

 • ADYÜ-BAP: COVID-19 Tanısında SARS-CoV-2 Genomuna Özgül Tasarlanan PCR Primerlerinin Klasik PCR ve Real-Time PCR'da Uygulanabilirliği. Proje Numarası: SHMYOGAP/2020-0001 Başlangıç Tarihi: 01.07-2020- 01.07.2021. Tamamlandı.

 • (ADYÜ BAP) “Adıyaman İlinde Kroner Arter Hastalığının Erken Tanısında Kandaki Uzun Kodlamayan RNA’lar (LncRNA’lar) (MEG3,MALAT1,MIAT,MCM3AP-AS1):Erken Biyobelirteç Olabilirmi. Proje Yürütücü. 2020. Tamamlandı.

 • TÜBİTAK-1002: “Epiteliyal Mezenkimal Geçiş (EMT) İle İlişkili Uzun Kodlamayan RNA’ların (HIF1A-AS2, linc-ROR, ZFAS1, HOTAIR) Preeklampsi Patogenezindeki Rolünün Araştırılması” Yürütücü 2021.RET.

 • (ADYÜ BAP) “Adıyaman İlinde Kroner Arter Hastalığının Erken Tanısında Kandaki Uzun Kodlamayan RNA’lar (LncRNA’lar) (MEG3,MALAT1,MIAT,MCM3AP-AS1):Erken Biyobelirteç Olabilirmi. Proje Yürütücü. 2020. Tamamlandı.

 • ADYÜ BAP) “Adıyaman İlinde Akut Koroner Sendrom olgularında miRNA ekspresyon düzeylerinin belirlenmesi” adlı BAP Proje Yürütücü. 2017. Tamamlandı.

 • TÜBİTAK-1002 “Antisosyal Kişilik Bozukluğu Olanlarda Dürtüsellik İle Dat1geni Arasindaki İlişkinin Araştırılmasi” Araştırmacı. Ret Edildi.

 • (ADYÜ BAP) “Chemerin gen polimorfizmi ile Tip 2 diyabetes mellitus arasındaki ilişkinin incelenmesi”. BAP projesinde araştırmacı olarak. 2017. Tamamlandı.

 •  KAMAG-1007: Modern Biyoteknolojik Yöntemler Kullanılarak Dondurulmuş Koç Sperması ve Cinsiyeti Belirli İnek Embriyosu Üretimi. (2008-2011). Proje Yürütücüsü. 2011. Tamamlandı. 

 • KAMAG-1007: Türkiye Yerli Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarından Bazılarının In Vıtro Korunması ve Ön Moleküler Tanımlanması-I (TÜRKHAYGEN–I). (2007-2012). Proje Yürütücü Yrd.

 • TÜBİTAK-SBAG–105S001 Türkiye Bulgaristan Bilateral Projesi “Transgenik Fare Meme Bezlerinde İnsan Gamma İnterferon Üretimi” (2005-2008) Proje Yürütücüsü.

 • TÜBİTAK-TOVAG- Anadolu yerli sığırlarının klonlanması. (2005-2009). Araştırmacı. Tamamlandı.

 • TÜBİTAK-TOVAG “104 V 130 “Transgenik Zebra Balık Üretimi” (2005-2006) Tamamlandı.

 • TÜBİTAK-VHAG-1908.Sığırlarda klonlama stratejilerinin geliştirilmesi (2002-2004) Araştırmacı. Tamamlandı.

 • TÜBİTAK-VHAG-2022. Türkiye-Macaristan Bilateral Projesi “Sığır ve fare nükleer transferinde kaynakları optimize etmek için dondurma tekniğinin geliştirilmesi (2003- 2005)” Araştırmacı. Tamamlandı.

 • TÜBİTAK- SBAG-MAM 102S005-, “Antiangiogenic anticancer application of monoclonal antibodies: ın vitro and in vivo studies in a hepatocellular carcinoma model”, Araştırmacı. Tamamlandı.

 • NATO SFS TU-Biotech I: “Biotechnology Establishment and Promotion of New Biotechnological Techniques in Turkey” TÜBİTAK, MAM-GMBAE, Gebze/Kocaeli. Araştırmacı. 1994 yılında Tamamlandı.

 • UNIDO TUR/87/042: “Hibrodoma, rekombinant DNA ve Transgen Teknolojilerinin Gebze TÜBİTAK’ta Kurulması” TÜBİTAK, MAM-GMBAE, Gebze/Kocaeli Laboratuar Kurucusu. Araştırmacı. Proje Yürütücüsü 1994 yılında Tamamlandı.

 • Cetraria islandica (L.) Ach ve Evernia prunastri (L.) Ach Ekstrelerinin Meme Kanser Hücre Hattı (MCF-7) Üzerinde Anti-Kanser Etkilerinin Araştırılması (ADYÜ BAP).

 • (ADYÜ BAP)Triod Kanserlerinde PIWIL2 Ekpresyonunun Klinopatolojik Etkileri. 2017.

 • Adıyaman ili’nde Görülen Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluklarında Nöropsikolojik Testlerle Birlikte İleri MR (fMRI,DTI) Uygulamaları ve Genetik Alt Yapısı. (ADYÜ BAP).

 • Adıyaman ve Gaziantep İllerindeki Meme Kanseri Hastalarından Alınan Kanlarda Urotensin II Geninin Polimorfizimleri ile Urotensin II Seviyesinin İlişkisinin Belirlenmesi. (ADYÜ BAP).

 • Adıyaman İli’nde Sıkça Görülen Polikistik Over ve Polikistik Over Sendromu Hastalarında 3 Beta Hidroksisteroid Dehidrojenaz II Mutasyon ve Polimorfizmlerinin Araştırılması. (ADYÜ BAP).

 • Adıyaman ili’nde Görülen Gebelik kayıplarında fetal-embriyonal materyalde p53 mutasyon ve polimorfizmlerinin sıklıklarının araştırılması. (ADYÜ BAP).

 

YÖNETTİĞİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ DANIŞMANLIKLARI   

1.  Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı

1.Tolga AKKOÇ “Sıçan embriyo eldesi ve değişik gelişim dönemlerinde bulunan sıçan embriyolarının vitrifikasyon yöntemiyle dondurulması”  Trakya Ünv. Fen Bilimleri Enstitüsü (Yüksek Lisans Tez Eş Danışmanı). 2006. TUBİTAK MAM GMBE.

2.  Doktora Tez Danışmanlığı

1.Prof.Dr.Hakan SAĞIRKAYA “Değişik gelişim dönemlerinde bulunan hibrid fare embriyolarının vitrifikasyon yöntemiyle dondurulması”  (Doktora Tez Eş Danışmanı). Uludağ Ünv.Sağlık Bilimleri Enstitiüsü. 2001. TUBİTAK MAM GMBE

2.Doç.Dr.Aygül EKİCİ “Döllenmiş Zebra Balığı (Danio Rerio) Yumurtalarına Gen (Gfp) Transferi Üzerinde Bir Araştırma”  (Doktora Tez Eş Danışmanı). İstanbul Ünv. Fen Bilimleri Enstitüsü. 2007. TUBİTAK MAM GMBE

3.Yrd.Doç.Dr. Korhan ARSLAN  “İki Farklı genin (Güçlendirilmiş Yeşil Floresan Geni, nsan Gamma İnterferon Geni) Ayrı Ayrı veya Birlikte Mikroenjeksiyounun Transgenik Fare Eldesi Üzerine etkilerinin Araştırılması” (Doktora Tez Eş Danışmanı). Erciyes Ünv. Sağlık Bilimleri Ens. Tıbbi Genetik ABD. 2009. TUBİTAK MAM GMBE

4.Yrd.Doç.Dr.Ali Cihan TAŞKIN ”İmplantasyon Öncesi Fare Embriyolarının Farklı Biyopsi Teknikleri ile Biyopsi Öreneği Alınması Sonrasında Embriyo gelişiminin in vitro ve in vivo İncelenmesi” (Doktora Tez Eş Danışmanı) Uludağ Ünv. Sağlık Bilimleri Enstitiüsü. 2012. TUBİTAK MAM GMBE

5.Dr.Tolga AKKOÇ ” In vitro sığır blastosist üretimi üzerine tanımlanmış medyumların etkisi ve blastosistlerin farklı kriyoprezervasyon teknikleri ile dondurulması” Namık Kemal Ünv. Fen Bilimleri Ens. (Doktora Tez Eş Danışmanı) 2012.TUBİTAK MAM GMBE

3. Tıpta Uzmanlık Eğitimi

1.Uzm.Dr. hamide SAYGILI: “Adıyaman İlinde Kroner Arter Hastalığının Erken Tanısında Kandaki Uzun Kodlamayan RNA’lar (LncRNA’lar) (MEG3, MALAT1, MIAT, MCM3AP-AS1): Erken Biyobelirteç Olabilirmi. Tez Danışmanı Haydar BAĞIŞ. 2020 tamanlandı.

2. “Adıyaman İlinde Akut Koroner Sendrom olgularında miRNA ekspresyon düzeylerinin belirlenmesi” başlıklı Tezin Danışmanı. Dr. Ömer Faruk KARAÇORLU. ADYÜ Tıbbi Genetik AD. Tamamlandı. 2017.


ÇAĞRILI KONFERANSLAR

 1. “CRISPR/Cas9 Genom Düzenleme İle Transgenik Rodent Üretimi ve Uygulamaları” Laboratuvar hayvanları Bilimi Derneği. 25 Mart 2021
 2. “CRISPR/Cas9 Deneysel Hayvanları Transenik fare Üretimi ve Klonlamaya Bakış” Dokuz Eylül Ünv. Tıp Fakültesi Tıp Öğrencileri Birliği. 06.02.2021
 3. "Genom Çağında Genetiğin Geldiği Nokta” Zoom Konferans. Besni Eğitim Vakfı. 25.06.2020
 4. “IVF de Genetik ve Genom Düzenleme Teknolojileri”  II. Fertilite International Tüp Bebek Kongresi. 26 Ekim 2019.
 5.  “Gelecekte Reprodüktif Genom Editing” 2. Genetikte Güncel Tedaviler Sempozyumu/Konya. 05 Ekim 2019.
 6.  “Kalıtsal Hastalıklar ve Üreme Genetiği” 20 Eylül 2019. Besni Eğitim Bayramı. Besni.
 7. III. Genetik Biyoteknoloji Bilim Şenliği “CRISPR/Cas9 Teknolojisinin Deneysel Hayvan Modellerindeki Yeri” 18 Nisan 2019. Trakya Ünv. Edirne
 8. Genom Mühendisliğinde CRISPR/Cas9 Teknolojisinin Deneysel Hayvan Modellerindeki Yeri” Çukurova Ünv. V. Adana Nörogenetik Günleri. Konferans. 24 Mart 2019. Adana
 9. Genom Mühendisliğinde CRISPR/Cas9 Teknolojisinin Deneysel Hayvan Modellerindeki Yeri” Çukurova Ünv.VII.Çukurova Biyoteknoloji Günleri. Konferans. 11 Mart 2019. Adana
 10. Genom Mühendisliğinde CRISPR/Cas9 Teknolojisinin Deneysel Hayvan Modellerindeki Yeri” İnönü Ünv. Tıp Fak. Konferans. 11 Şubat 2019. Malatya.
 11. “Genom Mühendisliğinde CRISPR/Cas9 Teknolojisinin Deneysel Hayvan Modellerindeki Yeri” Celal Bayar Ünv. Tıp Fak. Konferans.04 Nisan 2018. Manisa.
 12. “Genom Mühendisliğinde CRISPR/Cas9 Teknolojisinin Deneysel Hayvan Modellerindeki Yeri” Sözlü sunum. Erciyes Üniversitesi Tibbi Genetik Günleri, 10 Mart 2018. Kayseri.
 13. Genom Mühendisliğinde CRISPR/Cas9 Teknolojisinin Deneysel Hayvan Modellerindeki Yeri” Gebze Teknik Ünv. Konferans. 17 Mart 2018. Gebze.
 14. “21. Yüzyılda Genetiğin Yeri” 03 Aralık 2017. Adıyaman. Konferans.
 15. “Transgenetik ve Klonlamada Güncel Gelişmeler” XV. Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi. 29 Ekim 2017. Fethiye.
 16. “Akraba Evliliklerine Genetik Yaklaşım” Besni Eğitim Bayramı Etkinlikleri. 07 Ekim 2017. Konferans. Besni.
 17. “Transgenik Fare Modellemelerinde “CRISPR/Cas9 Teknoloisinin Yeri” 06.06.2017. tıbbi Genetik Derneği. Webinar sunum
 18. “Üreme Genetiğinde Genom Düzenleme Teknolojsinin Yeri” Acıbadem Tüp Bebek Günleri. 07 Mayıs 2017. İstanbul.
 19. “CRISPR/Cas9 Teknolojisinde Kök Hücrelerde Genom Düzenleme” 06 Mayıs 2017. Kök Hücre Sempozyumu İstanbul
 20. “CRISPR/Cas9 ile Genom Düzenleme” Namık Kemal Ünv. 3. Biyoteknoloji Günleri. 05 Mayıs 2017. Tekirdağ.
 21. Alzhemir Hastalığının Moleküler Temeli ve yeni Tedavi Stratejileri Sempozyumu 17-18 Mayıs 2016 “Tıbbi Araştırmalarda Transgenik Hayvan Modellerinin Kullanılması ve Transgenik Alzheimer Modelleri”. Başlıklı Sunum.
 22. Nörometabolik Dismorfoloji Sempozyumu- “CRISPR/Cas9 Tekolojisi ile Hastalık Modeli Transgenik Canlı Oluşturulması” İstanbul- 10-12 Mart 2016.
 23. Blimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır” ADYÜ Tıp Fak. 30.01.2015.
 24. XII. Histoloji ve Embriyoloji Kongresi. “Transgenik Hayvan Çalışmalarının Bilime Katkısı” Ankara Ünv. Tıp Fak. 29.05.2014.
 25.  “Production of Threapuotic Recombinant Protein in Transgenic Mice”European Biotechnology Congress 2014 İtalya Lecce. 17.05.2014
 26.  “Transgenik Hayvanların Üretim Teknikleri ve Klonlama” konularında tarihleri arasında Koç Üniversitesi Tıp Fak. Konferans. 12/05/2014.
 27. “Transgenik Hayvanların Üretim Teknikleri ve Klonlama” konularında tarihleri arasında Yedi Tepe Üniversitesi Biyoteknoloji Topluluğu Konferans. 05/05/2014
 28. “Transgenik Hayvanların Üretim Teknikleri ve Klonlama” konularında tarihleri arasında Mersin Üniversitesi Fen Fakültesi Konferans. 12/12/2013
 29. ““Transgenik Hayvanların Üretim Teknikleri ve Klonlama” konularında tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmalarda Hayvan Deneyleri Kursunda Konferans. 05/06/2013
 30.  “Gen Transferi, Klonlama, Kök hücre Üretim Teknikleri ve Sağlık Bilimlerinde Kullanım Alanları” konusunda Adıyaman Üniversitesinde Konferans. 23/05/2013
 31. “Gen Transferi, Klonlama, Kök hücre Üretim Teknikleri ve Sağlık Bilimlerinde Kullanım Alanları” konularında tarihleri arasında Zirve Üniversitesi Tıp Fakültesinde Konferans. 21/05/2013
 32. “Transgenik Hayvanların Üretim Teknikleri ve Klonlama” konularında tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi. Moleküler Biyoteknoloji Bahar Okulunda Konferans. 21/04/2013
 33. “Transgenik Hayvanların Üretim Teknikleri ve Klonlama” konularında tarihleri arasında Bezmialam Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmalarda Hayvan Deneyleri Kursunda Konferans. 13/04/2013.
 34.  “Transgenik Hayvanların Üretim Teknikleri ve Klonlama” konulu Konferans. Karamanoğlu Mehmet Bey Ünv. 04/04/2013.
 35. “Transgenik Hayvanların Üretim Teknikleri ve Klonlama” konulu Konferans. Ondokuz Mayıs Ünv Tıp Fak. 1. DEHAM Günleri. 16/11/2012“Transgenik Hayvanların Üretim Teknikleri ve Klonlama” konulu Konferans. Mustafa Kemal Üniversitesi. 09/04/2012
 36.  “Transgenik Hayvanların Üretim Teknikleri ve Klonlama” konulu Konferans. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü. 16/12/2011
 37.  “Transgenik Hayvanların Üretim Teknikleri ve Klonlama” konusunda Konferans. Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 14/12/2011
 38.  “Transgenik Hayvanların Üretim Teknikleri ve Klonlama” konularında tarihleri arasında Bezmialam Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmalarda Hayvan Deneyleri Kursunda Konferans. 12/12/2011
 39.  “Transgenik Hayvanların Üretim Teknikleri ve Klonlama” konusunda konferans. Güncel dini meseleler istişare Toplantısı-IV.Günümüzde Helal Gıda. 26-28/11/2011
 40.  “Transgenic Techonology in the Production of the Therapeutic Proteins”. Europian Biotecnology Congres 2011. Oral presentation and Desk Chair. 28-31/09/2011.
 41.  “İnsan Embriyonik Kök Hücerlerinin Dondurulması” konferans. “1 Kök hücre araştırmaları kongresi. Sakarya/Sapanca. 28/09/2011.
 42.  “Transgenik Hayvanların Üretim Teknikleri ve Klonlama” konularında tarihleri arasında Fırat Üniversitesi Konferans. 24/12/2011
 43.  “Transgenik Hayvanların Üretim Teknikleri ve Klonlama” konularında tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmalarda Hayvan Deneyleri Kursunda Konferans. 03/06/2011
 44.    “Balık Antifiriz Geni Taşıyan Transgenik Fare Modelinin Oluşturulması ve Kullanılması” konferans. Deneysel Hayvan Modelleri Çalıştayı 24-27 Mayıs 2011, TUSSİDE, Gebze.
 45.  “Transgenik Hayvanların Üretim Teknikleri ve Klonlama” konularında Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi Bilimsel Araştırmalarda Hayvan Deneyleri Kursunda seminer. 10/06/2010
 46. İstanbul Tıp Fak. Tıpta Uzmanlık Öğrenci Organizasyonu. Proje Hazırlanması ve Araştırma Destek Kaynakları sunumu. 03.04.2010.İst.
 47.  “Transgenik Hayvanların Üretim Teknikleri ve Klonlama” konularında tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmalarda Hayvan Deneyleri Kursunda seminer. 7/06/2010
 48. Geleceğin Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanları. Bilimsel Çalışma Planlama  ve sunum Teknikleri. Proje Hazırlanması ve Araştırma Destek Kaynakları sunumu. Türk Ortopedi Derneği Organizasyonu. 20.03.2010.İst.
 49. “I. Kök Hücre Sepozyumu” Embriyolarda ve Embriyonik Kök Hücrelerde Kriyoprezervasyon”. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi . 05.03.2010. Ist.
 50. “Ulusal Deney Hayvanları ve Biyoteknoloji Merkezleri Tanıtımı “ ve “Türkiyede ve Dünyada Genetiği Değiştirilmiş Hayvanlar” I. Ulusal Genetik ve Biyoteknoloji Çalıştayı 12-13 Şubat 2009, Erciyes Ünv. Kayseri
 51. “Genetiği Değiştirilmiş Hayvanlar ve Kullanım Alanları” 24 Aralık 2009. İst.Ünv. Moleküler Biyoloji Böl. İstanbul.
 52. “Transgenik Hayvan Üretim teknikleri ve Kullanım Alanları” XX. Ulusal İmmünoloji Kongresi 19 - 22 Kasım 2009 tarihleri arasında, Kıbrıs - Mercure
 53.  “Transgenik Hayvanların Üretim Teknikleri ve Klonlama” konularında 10-11/11/2009 tarihleri arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmalarda Hayvan Deneyleri Kursunda seminer.
 54.  “Transgenik Hayvan Üretim Teknikleri ve Kullanım Alanları” Laboratuvar Hayvanları Bilimi ve Deneysel Arastırmalar Sempozyumu. 15-16 Ekim 2009. GATA.
 55. “Hayvanlarda Gen Transferi, Klonlama ve Uygulamaları” isimli konferans Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesinin düzenlemiş olduğu Bilim Sanat Haftası etkinlikleri çerçevesinde 16.06.2009.
 56. Boğaziçi Üniversitesi Bilim Kulübü’nün aktiviteleri kapsamında “Hayvanlarda ve Bitkilerde Gen transferi ve Uygulamaları” isimli konferans 08.04.2008
 57.  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Gıda Topluluğunun aktiviteleri kapsamında “Hayvanlarda ve Bitkilerde Gen transferi ve Uygulamaları” isimli konferans  28.03.2008
 58. “Transgenik ve Klonlama Teknolojilerin Kullanım Alanları. 10.05.2007. İstanbul Ünv. Veteriner Fakültesi. Bilim Klübü.
 59. “Transgenik ve Klonlama Teknolojilerin Kullanım Alanları. 27.04.2007. İstanbul Ünv. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi.
 60.  “Transgenik ve Klonlama Teknolojilerin Kullanım Alanları. 22.03.2007. Adnan Menderes Ünv. Tıp Fakültesi
 61.  Meslek Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar” 14.03.2007 Hereke Lisesi. Hereke
 62. Hayvanlarda Gen Transferi, Klonlama ve Kök Hücre çalışmalarına Bir Bakış” isimli konferans. 14.03.2007 Hereke Lisesi. Hereke.
 63. “Transgenik ve Klonlama Teknolojilerin Kullanım Alanları. 27.03.2007. İstanbul IVF Derneği. Ramada Otel İst.
 64. “Transgenik ve Klonlama Teknolojilerin Kullanım Alanları. 22.02.2007. İstanbul Ünv. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi.
 65. “Transgenik ve Klonlama Teknolojilerin Kullanım Alanları. 12.01.2007 İstanbul Ünv. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi.
 66.  “Transgenik ve Klonlama Teknolojilerin Kullanım Alanları. 01 Aralık 2006. Şişli Terraki Lisesi. İstanbul.
 67.  “Transgenik ve Klonlama Teknolojilerin Kullanım Alanları. 29 Kasım 2006. İstanbul Ünv. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi.
 68. “Transgenik ve Klonlama Teknolojilerin Kullanım Alanları. 21 Kasım 2006. Gazi Ünv.Tıp Fakültesi
 69. “Transgenik ve Klonlama Teknolojilerin Kullanım Alanları. 18 Ekim 2006. İstanbul Ünv. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi.
 70.  “Transgenik ve Klonlama Teknolojilerin Kullanım Alanları. 9-10 Ekim 2006. Dicle Ünv. Tıp Fakültesi.
 71.  “Transgenik ve Klonlama Teknolojilerin Kullanım Alanları. 28 Eylül 2006. İstanbul Ünv. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi.
 72. “Transgenik ve Klonlama Teknolojilerin Kullanım Alanları. 20 Haziran 2006. İstanbul Ünv. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 73. “Transgenik ve Klonlama Teknolojilerin Kullanım Alanları. 15 Haziran 2006. İnönü Ünv.Tıp Fakültesi
 74.  “Transgenik ve Klonlama Teknolojilerin Kullanım Alanları. 8 Haziran 2006. Gazi Ünv.Tıp Fakültesi
 75.  “Transgenik ve Klonlama Teknolojilerin Kullanım Alanları. 15 Mayıs 2006. Pamukkale Ünv.Tıp Fakültesi
 76.  “Transgenik ve Klonlama Teknolojilerin Kullanım Alanları. 19 Nisan 2006. İstanbul Ünv. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 77. “Transgenik ve Klonlama Teknolojilerin Kullanım Alanları. 21 Mart 2006. İstanbul Ünv. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 78. “Transgenik Teknolojilerin Kullanım Alanları” III. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kış Okulu. 18  Mart 2006. İstanbul Ünv. Fen Fakültesi
 79. “Transgenik ve Klonlama Teknolojilerin Kullanım Alanları. 2-3 Mart 2006. Adnan Menderes Ünv. Tıp Fakültesi
 80. “Transgenik ve Klonlama Teknolojilerin Kullanım Alanları. 16 Şubat 2006. İstanbul Ünv. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 81.  “Transgenik ve Klonlama Teknolojilerin Kullanım Alanları. 13-14 Şubat 2006. İnönü Ünv. Tıp Fakültesi
 82.  “Transgenik ve Klonlama Teknolojilerin Kullanım Alanları. 31 Ocak 2006. İstanbul Ünv. İst. DTAE Tıp Fakültesi
 83. “Transgenik ve Klonlama Teknolojilerin Kullanım Alanları. Ocak 2006. İstanbul Ünv. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 84.  “Transgenik ve Klonlama Teknolojilerin Kullanım Alanları. 1 Aralık 2005. İstanbul Ünv. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 85. “Transgenik ve Klonlama Teknolojilerin Kullanım Alanları. Ekim 2005. İstanbul Cerrahi Hastanesi.
 86.  “Transgenik ve Klonlama Teknolojilerin Kullanım Alanları” II. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kış Okulu. 18-20 Mart 2005. İstanbul Ünv. Fen Fakültesi
 87. . “Production of Transgenic animals of Technology” University of Trakya, Faculty of Agricultural and Department of  Zootechnical. 14.12.2004 Tekirdağ
 88.  II. National  Horse Semposium.“Tecniques of Embrio Production in Horse” 3-6 June 2004 Nevşehir.
 89.  II. Ulusal Atçılık Sempozyumu.“Atlarda İn Vitro Embriyo Üretim Teknikleri” 3-6 Haziran 2004 Nevşehir
 90. “Trangen ve Klonlama Teknolojileri ve Kullanım Alanları” Yıldız Ünv. Biyomühendislik Bölümü13 Mayıs 2004 Yıldız Ünv. İstanbul
 91.  I.Ulusal Klinik Pratikte Kök Hücre ve Gen Tedavisi Kongresi “Transgenik Teknoloji ve Uygulama Alanları”7-9 Mayıs 2004 İst.Ünv. İst.Tıp Fak. Münir Birsel Konferans Salonu
 92.  “Transgenik Hayvanların Üretim Teknolojisi” 1’nci Türk Veteriner jinekoloji Kongresi,  4-6 Eylül 2003 Selçuk Üniversitesi, Konya. (Konferans)
 93.  “Transgenik Hayvanların Üretim Teknolojisi” XVIII: Gevher Nesibe Tıp Günleri IV. Deneysel Klinik Araştırma Kongresi ve “Workshop”u 16-18- Mayıs 2003. Kayseri.
 94. “Transgenik ve Klonlama Teknolojisi” Erciyes Ünv. Tıp Fak. 2002-2003 Mezuniyet Sonrası Eğitim programı. 12-Aralık- 2002. Kayseri. (Konferans)
 95. “Transgenik ve Klonlama Teknolojisi” Kocaeli Ünv. Tıp Fak. Cerrahi Tıp Bilimleri Böl. Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD. 07.11.2002. Kocaeli (Konferans)
 96. Transgenik ve Klonlamanın Geçmişi, Dünü ve Bugünü. Erzurum Atatürk Ünv. Tıp Fakültesi 08.Mayıs.2002 (Konferans)
 97. Transgenik Biyoreaktörler (konferans), XVIII: Gevher Nesibe Tıp Günleri III. Deneysel Klinik Araştırma Kongresi ve “Workshop”u 18-20 Mayıs 2000. Kayseri.
 98. Hayvan Islahında Modern Teknikler ve Genetik Kopyalama (panelist ve konferans verildi). Türkiyede Veteriner Hekimliği Eğitim ve Öğretiminin 157 inci yıl Dönümü Kutlamaları Etkinlikleri. 22 Ekim 1999. Uludağ Ünv. Veteriner Fakültesi, Bursa 
 99.  İmplantasyon Öncesi embriyolarda mikro ve genetik manipulasyonlar konferansı. Türk Elektron Mikroskopi Derneği Seminerleri. İ.Ü. Tıp Fakültesi Histoloji Embriyoloji A.B.D. 26 Şubat 1999. (Konferans)
 100. Transgenik Hayvanların Kullanım Alanları Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 12.12.1998 (Konferans).
 101.  Atlarda in vitro embriyo üretimi. Türk Silahlı Kuvvetleri 1’nci Türk konkur atı yetiştiriciliği sempozyumu. 28-29 Eylül 1999. Bursa. 
 102. Transgenik hayvanların dünü, bugünü ve geleceği (konferans) 4.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diyarbakır, 18-21 Eylül 1998.
 103. Transgenik Çiftlik Hayvanlarının Üretilmesi. II. Biyolojik Ürünlerin Kalite Kontrolu Semineri. Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Ankara. (Konferans). 11-12 Nisan 1996.

DÜZENLEDİĞİ, KATILDIĞI ÇALIŞTAY VE KURSLAR

1.Haydar Bağış: Yaşam bilimleri ve Biyoteknoloji Alanında TÜBİTAK Projeleri Oluşturma Çalıştayı II .   Şubat 2010 Adıyaman Üniversitesi

2.Haydar Bağış “II. Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurs Sertifika Programı Kursu” TÜBİTAKMAM- GMBE, 22-23 ve 28 Aralık 2009.

3.Haydar Bağış: Yaşam bilimleri ve Biyoteknoloji Alanında TÜBİTAK Projeleri Oluşturma Çalıştayı I. 8-9 Aralık 2009 Adıyaman Üniversitesi.

4.Bagis H. XX “Yardımcı Üreme Teknikleri (IVF, ICSI) ve Transgenik Hayvan Üretiminde Kullanılan Yöntemler (DNA Mikroenjeksiyonu, PCR)” TÜBİTAK- MAM-GMBE, eğitim kursu 5-9 Ekim 2009.

5.Haydar Bağış: İnek, Koyun ve Fare embriyolarında kryoprezervasyon kursu TÜBİTAKMAM-GMBE. 24-27 Kasım 2008

6.Bagis H. XIII ve XIV “Yardımcı Üreme Teknikleri (IVF, ICSI) ve Transgenik Hayvan Üretiminde Kullanılan Yöntemler (DNA Mikroenjeksiyonu, PCR)” TÜBİTAK- MAM-GMBE. Eğitim kursu 25-29 Haziran 2007.

7.Bağış H. “I. Deney Hayvanları Kullanım Kursu” TÜBİTAK- MAM-GMBE, 22-23 Şubat 2006.

8.Arat, S. Bagis H. XIV ve XV “Yardımcı Üreme Teknikleri (IVF, ICSI) ve Transgenik Hayvan Üretiminde Kullanılan Yöntemler (DNA Mikroenjeksiyonu, PCR)” TÜBİTAK GMBAE, eğitim kursu 3-7 Temmuz 2006.

9.Bagis H. XIII ve XIV “Yardımcı Üreme Teknikleri (IVF, ICSI) ve Transgenik Hayvan Üretiminde Kullanılan Yöntemler (DNA Mikroenjeksiyonu, PCR)” TÜBİTAK- GMBAE, eğitim kursu Ekim 2005. İki kurs

10.Arat, S. Bagis H. XI ve XII “Yardımcı Üreme Teknikleri (IVF, ICSI) ve Transgenik Üretiminde Kullanılan Yöntemler (DNA Mikroenjeksiyonu, PCR)” TÜBİTAKGMBAE, eğitim kursu 28 Haziran 9 Temmuz 2004.

11.Bağış, H. Arat, S. X ve XI “Yardımcı Üreme Teknikleri (IVF, ICSI) ve Transgenik HayvanÜretiminde Kullanılan Yöntemler (DNA Mikroenjeksiyonu, PCR)” TÜBİTAK- GMBAE, 20 eğitim kursu 06-17-Ekim-2003. 

12.Arat, S, Bağış, H., IX “Yardımcı Üreme Teknikleri (IVF, ICSI) ve Transgenik Hayvan Üretiminde Kullanılan Yöntemler (DNA Mikroenjeksiyonu, PCR)” TÜBİTAK-GMBAE, eğitim kursu 03-07 Haziran 2002.

13.Bağış, H. VIII “Yardımcı Üreme Teknikleri (IVF, ICSI) ve Transgenik Hayvan Üretiminde Kullanılan Yöntemler (DNA Mikroenjeksiyonu, PCR)” TÜBİTAK, MAM, GMBAE,eğitim kursu 28 Mayıs-01 Haziran 2001.

14.Bağış, H. V ve VI “Fare Embriyolarında Uygulamalı Mikroenjeksiyon ve Transgenik Manipulasyonlar” eğitim kursu. TÜBİTAK, MAM, GMBAE 11-15 Eylül 2000. İki kurs.

15.Bağış, H., Arat, S., III. ve IV. Fare embriyoları manipulasyonları ve gen transfer teknikleri uygulamalı eğitim kursu. TÜBİTAK, MAM, GMBAE, 13-23 Eylül 1999. İki kurs

16.Bağış, H., I ve II. Fare embriyoları manipulasyonları ve gen transfer teknikleri uygulamalı

eğitim kursu. TÜBİTAK, MAM, GMBAE, 15-24 Haziran ve 1-9 Temmuz 1998. İki kurs.

 

ALDIĞI EĞİTİMLER

 • "Cytovision Metafaz Görüntü Analiz ve FISH Sistemi" Eğitim Sertifikası. 21.01.2014.
 • "Erciyes Ünv. Tıp Fak. Tıbbi Genetik ABD Moleküler Genetik ve  Sitogenetik üzerine  çalışma. 06-12-/02/2012;
 • “Etkili ve Güzel konuşma teknikleri” 18-19.06.2008 TÜSSİDE.
 • ”Öğrenme Programlarının geliştirilmesi” 12-17.11.2007. TÜSSİDE.
 • "Yöneticiler İçin Performans Yönetimi” Eğitimi. 20-21.08.2007. TÜSSİDE.
 • "Müzakere Teknikleri” 09-10.07.2007. TÜSSİDE.
 • “Sunuş Teknikleri” 12–13.12.2006. TÜSSİDE.
 • “Proje Yönetimi” 07–12.09.2006. TÜSSİDE.
 • "İş Sağlığı ve Güvenliği Risklerinin Yönetimi" 01-02 Mart 2007.TÜSSİDE.
 • "Öğrenme Programlarının Geliştirilmesi" 12-17.11.2007 TÜSSİDE.
 • "Tüp Bebek Sertifikası "Augusta Reproducive Biology Associates" USA. 05 Aralık 1997.

 

BİLİMSEL VE MESLEKİ KURULUŞLARA ÜYELİKLERİ

 • Tıbbi Genetik Derneği
 • Avrupa Biyoteknoloji Derneği (European Biotechnology Thematic Network Assocition-EBTNA) 
 • Ulusal İmmünoloji Derneği
 • Kök Hücre Ve Gen Tedavisi Derneği
 • Türk Veteriner Jinekoloji Derneği
 • Dölerme ve Suni Tohumlama Derneği


Sınırlı Sorumluluk Beyanı
Web sitemizin içeriği, ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede kanun içeriğine aykırı ilan ve reklam yapma kastı bulunmamaktadır.© 2024, Tüm hakları saklıdır. Gizlilik Sözleşmesi. Bu web sitesi CEOTECH tarafından yapılmıştır. Daha detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.