Prof. Dr. Haydar BAĞIŞ

Genetik Bilimci Prof. Dr. Haydar Bağış

Genetik Bilimci Prof. Dr. Haydar Bağış

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haydar Bağış, rektör adaylığını açıkladı.

Adıyaman Üniversitesi’nde çeşitli bilimsel çalışmalar yürüten Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haydar Bağış bu yıl yapılacak olan Rektörlük seçimlerinde aday olduğunu açıkladı.

Prof. Dr. Haydar Bağış, üniversitelerin yapısından ve kendi çalışmalarından bahsederek şunları söyledi:

“Üniversite, özgür beyinlerin buluştuğu ve yarıştığı ortamın adı olup, bilgiyi üreten, öğreten ve toplumun hizmetine sunan, her görüşün öncelikle eleştiriye açık olduğu, tartışma ve eleştiriden korkulmayan kurumlardır. Üniversiteler, din, dil, cinsiyet ve etnik köken ayırımı olmaksızın düşünce ve ifade özgürlüğünün en üst düzeyde yaşama alanı bulduğu ortamlardır. Üniversiteler, evrensel kimliğinin doğal bir gereği olarak bilimin üstünlüğüne, tartışılmaz gücüne inanan kadrolarla yücelir. Üniversiteler, devasa binalar ile araştırmalarda kullanılan araç ve gereçlerin bir arada bulunduğu mekanlar değildir. Büyük kaynaklar harcayıp dev yerleşkeleri yapabiliriz, talebeleri seçip bu yerleşkelere taşıyabiliriz fakat öğrencilerimize, araştırmacılarımıza ve hocalarımıza özgürce araştırma yapma, elde ettiği sonuçları özgürce tartışma ortamları sağlayamazsak, bu devasa yerleşkeler ‘mektep’ olur ama kesinlikle ‘üniversite’ olamaz.

Yirmi beş yılı aşkın araştırma ve akademik hayatım boyunca TÜBİTAK-MAM-Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü’nde (GMBE) ve Üniversitenin çeşitli kademelerinde üst düzey yönetici olarak görev yaptım.

Bunun doğal sonucu olarak; Dünyadaki bilimsel araştırmanın nasıl yapıldığını ve yürütüldüğünü ve yükseköğretim sisteminin yönetim ve denetim inceliklerini, sorunlarını, çözüm önerilerini yakından tanıma imkanına sahip oldum. Bu deneyimlerimi sizlerle paylaşmak ve üniversitemizi birlikte yönetmek için aranızdayım.

2009 tarihinde profesör olarak atandığım Adıyaman Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi Kurucu Dekanlığı Vekilliği, Dekan Yardımcılığı, Senato Üyeliği, Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanlığı, Tıp Fak. Biyomedikal Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği ve Teknoloji Fak. Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulundum.

Üniversitemizde 3. dönem yapılacak olan Rektörlük seçimine aday olarak katılmaya karar vermiş bulunuyorum.

Rektör, entelektüel birikimi, bürokratik duruşu, sağlam kişilik özellikleri, Üniversite mevzuatına hakimiyeti, projeleri, hedefleri ve yönetebilirlilik iradesi ile öne çıkan bir bilim insanı olmalıdır. Rektörlük, sadece bir yönetim makamı değil, aynı zamanda bir temsil makamıdır. Evrensel bilim anlayışı ve geleneğinin yerleşmesi bağlamında, Üniversitemizin kazandığı dinamizmi yeni bir anlayışla geliştirerek sürdürmek, ulusal ve uluslararası düzeyde daha büyük başarılara birlikte imza atmak arzusundayız.

Bilgi toplumlarını ve ekonomilerini yakalayabilme yarışında temel gayretimiz; bilimin rehberliği, üstünlüğü ve evrensel gücü olacaktır. Bu hedefe ulaşmanın yolunun, akademik ve idari personel, öğrenciler ve tüm çalışanlar ile bir bütün olmaktan; üniversitemizi, her türlü ayrımcı ve popülist yaklaşımlardan uzak tutmaktan geçtiği inancındayım. Rektörlüğüm süresince farklı seslere ve görüşlere saygı duyacağım ve farklı düşünceleri zenginlik olarak göreceğim. Şehrin gelişmesi, üniversitenin gelişmesine katkı sağlar ve üniversitenin gelişmesi şehre, şehrin gelişmesi ise, üniversitenin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bu nedenle, karşılıklı çatışma içine girileceğine bunun yerine ilişkilerin normalleştirilmesi ve geliştirilmesi yolu seçilecektir.”

 

İHA

 


http://www.haber3.com/genetik-bilimci-prof-dr-haydar-bagis-rektor-adayi-oldu-3226608h.htm#ixzz3Sxyc3ZbV

 


Sınırlı Sorumluluk Beyanı
Web sitemizin içeriği, ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede kanun içeriğine aykırı ilan ve reklam yapma kastı bulunmamaktadır.© 2024, Tüm hakları saklıdır. Gizlilik Sözleşmesi. Bu web sitesi CEOTECH tarafından yapılmıştır. Daha detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.